800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Lidé  Mládež a studenti  Zhodnocení financí  Dětské životní pojištění Brouček

Dětské životní pojištění Brouček

Ochrana a investice pro Vaše dítě.

Dětské životní pojištění Brouček je určeno:

 • občanům České republiky
 • cizincům s trvalým pobytem v ČR a občanům členských zemí EU s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v ČR starším 18 let
 • není vyžadován právní vztah mezi pojištěným dítětem a dospělým pojistníkem
 • pojištění je možné založit dětem od narození do 14 let

Charakteristika dětského životního pojištění Brouček:

 • investiční životní pojištění dětí
 • pojištění pro případ smrti dospělého a dožití
 • možnost sjednání úrazového připojištění a připojištění hospitalizace dítěte i dospělého
 • jedinečné zhodnocení vložených finančních prostředků a garance finanční jistoty v nepříznivých životních situacích
 • dvě varianty pojištění: spořicí a ochranná – spořicí variantu mohou využít např. prarodiče pro spoření vnoučeti

Dětské životní pojištění Brouček kryje následující rizika:

 • smrt dospělého pojištěného
 • plnou invaliditu dospělého pojištěného

Druhy připojištění:

Připojištění úrazu kryje následující rizika:

 • dospělý pojištěný
  • poškození úrazem
  • trvalé následky úrazu
  • smrt úrazem
 • dítě
  • poškození úrazem
  • trvalé následky úrazu

Připojištění pro případ hospitalizace v ČR a státech EU (výplata denního odškodného)

 • dospělého (vztahuje se i na porod)
 • dítěte

Výhody dětského životního pojištění Brouček

 • dárek za uzavření smlouvy
 • možnost výběru z variant: spořicí, ochranná
 • možnost sjednat připojištění úrazu či hospitalizace pro dítě i dospělého
 • garance finančních prostředků pro dítě – prostředky z pojištění jsou hrazeny pouze dítěti a nikomu jinému
 • garance kontinuity spoření a pojištění v případě nepříznivých životních situací – v případě plné invalidity nebo smrti pojištěného dospělého platí za něj pojistné v plné výši pojišťovna, a to až do dosažení dospělosti dítěte
 • možnost ovlivnit výši dosaženého výnosu z pojištění volbou investiční strategie – v nabídce jsou až 4 fondy
 • garantovaná sazba minimálního zhodnocení pro rok 2016 u Fondu s garantovaným zhodnocením je 0,8 % p.a.
 • asistenční služby k ochranné variantě
  • linka péče o zdraví dětí a dospělých
  • linka právní pomoci
  • asistenční služby při hospitalizaci a zprostředkování pomoci v domácnosti

Dětské životní pojištění Brouček umožní:

 • zajistit finanční prostředky a ochranu dítěte v případě nečekaných životních situací
 • připojistit se pro případ úrazu či hospitalizace dítěte i dospělého
 • mít garanci výplaty finančních prostředků dítěti při dosažení dospělosti
 • získat asistenční služby k ochranné variantě (vč. úhrady nákladů na hlídání dětí do limitu 5 000 Kč ročně při hospitalizaci dospělého pojištěného – vztahuje se i na porod)

Jak získat dětské životní pojištění Brouček?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a. s.

Tato stránka obsahující investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou není určena pro občany nebo rezidenty Spojených států amerických (USA) nebo jakoukoli „US osobu“ jak je definována v SEC Regulation S podle U.S. Securities Act of 1933. Investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou uvedeny na této stránce nejsou registrovány podle americké federální regulace pro cenné papíry nebo jiné regulace některého ze států USA. Z uvedeného důvodu žádný investiční produkt nebo pojistný produkt s investiční složkou nesmí být nabízen nebo přímo nebo nepřímo poskytován v USA, občanům nebo rezidentům v USA nebo US osobám nebo v jejich prospěch. Toto omezení se rovněž vztahuje na občany a rezidenty USA a US osoby, které mohou navštívit tuto stránku z území nacházejících se mimo území USA.

Porovnat produkty


Vyhledávání

Hlavní navigace