800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Lidé  Občané  Vše, co KB nabízí  Spoření na penzi, dříve penzijní připojištění

Spoření na penzi

Pomůžeme vám ke královské penzi

Spoření na penzi v účastnických fondech – Doplňkové penzijní spoření

 • je určeno všem dospělým osobám bez ohledu na národnost nebo státní příslušnost.

Spoření na penzi v důchodových fondech – Důchodové spoření

 • je určeno osobám ve věku 18 až 35 let s trvalým veřejným zdravotním pojištěním v České republice.

Charakteristika Spoření na penzi:

Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)
 • Je spoření na penzi v účastnických fondech, které zhodnotí vložené prostředky podle vybrané strategie spoření. Možnost příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a daňových úlev.
Důchodové spoření (II. pilíř)
 • Je spoření na penzi v důchodových fondech, které na individuálním účtu účastníka zhodnocují finanční prostředky vyvedené z průběžného systému (3 %), tzv. opt-out. Podmínkou je vlastní příspěvek dalších 2 % z hrubé mzdy.
Parametry Spoření na penzi a jeho fondů:
Penzijní spoření (III. pilíř): Transformovaný fond a Účastnické fondy
 • Transformovaný fond vznikl z penzijního fondu, který fungoval do konce roku 2012. Své prostředky svěřují občané do transformovaného fondu, pokud si sjednali smlouvu o penzijním připojištění před 1. prosincem 2012.
 • Účastnické fondy:
  • KB dynamický účastnický fond
  • KB vyvážený účastnický fond
  • KB povinný konzervativní účastnický fond
  • KB zajištěný účastnický fond
Důchodové spoření (II. pilíř): důchodové fondy
 • Dobrovolné rozhodnutí pro převedení 3 % z I. pilíře důchodové reformy (v I. pilíři zůstanou odvody 25 %) + 2 % vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka (označováno jako opt-out).
 • Před dovršením věku 35 let možnost vstoupit kdykoliv.
 • Výplata prostředků pouze formou penze po odchodu účastníka do důchodu. Penze doživotní nebo na 20 let.
 • Důchodové fondy:
  • KB dynamický důchodový fond
  • KB vyvážený důchodový fond)
  • KB konzervativní důchodový fond
  • KB důchodový fond státních dluhopisů
Strategie Spoření na penzi
 • Ve II. i ve III. pilíři jsou vaše finanční prostředky zhodnocovány podle zvolené strategie spoření. Je jen na Vás, jestli si zvolíte konzervativní strategii, nebo výnosnější rizikovější fondy. Můžete také zvolit některou ze strategií životního cyklu. Strategie životního cyklu jsou takové strategie spoření, ve kterých dochází automaticky v portfoliu účastníka k přeskupování nástrojů finančního trhu (akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu) s blížícím se odchodem účastníka do důchodu, případně s blížícím se vznikem nároku na dávku:
  • Konzervativní strategie životního cyklu
  • Vyvážená strategie životního cyklu
  • Růstová strategie životního cyklu*
 • Nebo si můžete zvolit vlastní individuální strategii, kterou můžete u Penzijní společnosti KB kdykoliv zdarma změnit.

* Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Výhody Spoření na penzi:

Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)
 • státní příspěvek a daňové úlevy
 • možnost příspěvku zaměstnavatele
 • při výplatě formou penze nejsou daněny příspěvky zaměstnavatele
 • bonus pro klienty: 1 % z každé platby nákupní kartou Lady karta nebo A karta na penzijní účet účastníka u KB PS
 • slevová karta Sphere zdarma
 • náhrada penzijního připojištění, které již není v aktivní nabídce
Důchodové spoření (II. pilíř)
 • 3 % z povinných odvodů spoříte na svůj individuální účet
 • naspořené prostředky jsou Vaše nebo je získají Vaši dědici
 • sami můžete rozhodovat, s jakou strategií mají být Vaše prostředky spravovány
Jaké další výhody můžete mít?
Přestup v rámci III. pilíře
 • Účastníci transformovaného fondu mají možnost kdykoli přestoupit do účastnických fondů. Opačný přestup však není možný, transformované fondy jsou pro vstup nových účastníků uzavřeny.
Předdůchod
 • Výhodou spoření v účastnických fondech v rámci III. pilíře je možnost čerpat naspořené prostředky formou předdůchodu. Tuto možnost můžete využít až 5 let před odchodem do řádného starobního důchodu. Během tohoto období za vás navíc stát hradí zdravotní pojištění. Výše budoucího starobního důchodu není předdůchodem ovlivněna (na rozdíl od jejího krácení při odchodu do předčasného důchodu).
Pojištění penze
 • Pro nečekané životní situace – ztrátu zaměstnání, pracovní neschopnost či trvalou invaliditu – si sjednejte pojištění penze. V případě nenadálé události se pojišťovna postará o Vaše příspěvky do II. a/nebo do III. pilíře.

Možnosti Spoření na penzi s KB Penzijní společností

 • KB PS patří k největším společnostem na trhu poskytujícím produkty Spoření na penzi na českém trhu
 • KB PS spravuje majetek přesahující 36 mld. Kč více než 560 tisícům účastníků spoření
 • strategii spoření můžete měnit libovolně během roku zdarma
 • zvýhodněné pobytové programy lázeňské a rekreační péče od partnerů KB PS
 • možnost pojištění penze

Jak získat některý z produktů Spoření na penzi?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace