800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Lidé  Občané  Pojištění a bezpečí  Pronájem bezpečnostních schránek

Pronájem bezpečnostních schránek

Bezpečností schránky pro úschovu vašich cenností.

Pronájem bezpečnostních schránek je určen:

  • všem klientům KB

Charakteristika pronájmu bezpečnostních schránek:

  • Komerční banka standardně umožňuje úschovu cenností v hodnotě do 1 milionu nebo 10 milionů Kč
  • za uložený majetek banka odpovídá v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
  • uživatel je oprávněn užívat bezpečnostní schránku sám nebo zmocnit další osoby
  • informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství
  • bezpečnostní schránku je možné používat k uložení cenností a listin
  • bezpečnostní schránku nelze využívat pro:
    • úschovu zbraní, střeliva
    • úschovnu výbušných, snadno zápalných, hořlavých nebo jinak nebezpečných předmětů
    • úschovu předmětů podléhajících zkáze
    • úschovu předmětů, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
    • úschovu předmětů, jejichž přechovávání by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
    • investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Výhody pronájmu bezpečnostních schránek:

  • prevence ztráty nebo odcizení uschovaných cenností a listin
  • diskrétnost služby
  • odpovědnost banky za uložený majetek

Pronájem bezpečnostních schránek umožní:

  • Ochránit Váš majetek před ztrátou nebo krádeží
    • bezpečnostní schránku lze využít pro dokumenty a cennosti v hodnotě do 10 milionů Kč
    • KB za tyto hodnoty přebírá plnou zodpovědnost
  • Zajistit svůj majetek pouhým uložením do schránky
    • pronájem bezpečnostních schránek Komerční banky je v ČR ojedinělá služba
    • garantovaný limit uschovaných hodnot ve schránce

Pojištění bezpečnostních schránek

Majetek uložený v bezpečnostních schránkách je pojištěn proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:

  • živelních nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)
  • odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
  • vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)

Jak získat pronájem bezpečnostních schránek?

  • kontaktujte svého bankovního poradce
  • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace