800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Lidé  Občané  Pojištění a bezpečí  Pronájem bezpečnostních schránek

Pronájem bezpečnostních schránek

Bezpečností schránky pro úschovu vašich cenností.

Pronájem bezpečnostních schránek je určen:

 • všem klientům KB

Charakteristika pronájmu bezpečnostních schránek:

 • Komerční banka standardně umožňuje úschovu cenností v hodnotě do 1 milionu nebo 10 milionů Kč
 • za uložený majetek banka odpovídá v souladu s platnými právními předpisy a uzavřenou smlouvou
 • uživatel je oprávněn užívat bezpečnostní schránku sám nebo zmocnit další osoby
 • informace o uživatelích, zmocněných osobách a činnostech spojených s touto službou podléhají bankovnímu tajemství
 • bezpečnostní schránku je možné používat k uložení cenností a listin
 • bezpečnostní schránku nelze využívat pro:
  • úschovu zbraní, střeliva
  • úschovnu výbušných, snadno zápalných, hořlavých nebo jinak nebezpečných předmětů
  • úschovu předmětů podléhajících zkáze
  • úschovu předmětů, jejichž úschova vyžaduje specifické klimatické podmínky nebo stálost magnetického pole
  • úschovu předmětů, jejichž přechovávání by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo obecným zájmem
  • investiční cenné papíry ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Výhody pronájmu bezpečnostních schránek:

 • prevence ztráty nebo odcizení uschovaných cenností a listin
 • diskrétnost služby
 • odpovědnost banky za uložený majetek

Pronájem bezpečnostních schránek umožní:

 • Ochránit Váš majetek před ztrátou nebo krádeží
  • bezpečnostní schránku lze využít pro dokumenty a cennosti v hodnotě do 10 milionů Kč
  • KB za tyto hodnoty přebírá plnou zodpovědnost
 • Zajistit svůj majetek pouhým uložením do schránky
  • pronájem bezpečnostních schránek Komerční banky je v ČR ojedinělá služba
  • garantovaný limit uschovaných hodnot ve schránce

Pojištění bezpečnostních schránek

Majetek uložený v bezpečnostních schránkách je pojištěn proti poškození, zničení nebo ztrátě v důsledku:

 • živelních nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, povodeň, záplava, sesuv, vichřice, náraz vozidla, vodovodní škody)
 • odcizení (krádež vloupáním nebo loupežné přepadení)
 • vandalismu (úmyslné poškození nebo zničení)

Jak získat pronájem bezpečnostních schránek?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace