800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Lidé  Občané  Vše, co KB nabízí  Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk

Zahraniční platební styk je určen:

 • všem klientům, kteří mají v KB vedený účet určený pro platební styk

Charakteristika zahraničního platebního styku:

 • bezhotovostní převody peněžních prostředků v Kč a cizí měně do zahraničí a v cizí měně do jiných bank v ČR
 • měny, ve kterých KB provádí zahraniční platby:
  • AUD, BGN, CAD, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, TRY, USD
  • ostatní měny (cca 110 měn do 160 zemí světa) za zvláštních podmínek

Výhody zahraničního platebního styku:

 • rychlost
  • platby do zahraničí odesíláme v průběhu dne
  • platby ze zahraničí připisujeme na účet on-line v průběhu dne
 • spolehlivost
  • díky široké síti korespondenčních bank pošleme platbu do jakékoliv banky v zahraničí
  • kontrolujeme správnost zadaných údajů na platebních příkazech
  • poskytujeme on-line telefonickou podporu při zadávání plateb v přímém bankovnictví
 • cena
  • nižší poplatky za zpracování v porovnání s dokumentárními platbami
  • cenově zvýhodněné platby v EUR v rámci EHP
  • cenově zvýhodněné platby pro/od klientů Komerční banky, pobočky zahraniční banky (Bratislava)
  • cenově zvýhodněné drobné platby

Zahraniční platební styk umožní:

Provádět různé typy zahraničních plateb
 • Platby ze zahraničí v cizí měně nebo v Kč a platby z jiné banky v ČR v cizí měně
  • platby jsou na účet klienta KB zúčtovány neprodleně v průběhu dne splatnosti poté, kdy KB obdržela platební instrukce a prostředky
  • platba je zúčtována ve prospěch účtu klienta KB, popř. je vyplacena v hotovosti nebo je vystaven šek – dle příkazu plátce
  • poplatek za zpracování platby je zúčtován podle instrukcí plátce (BEN, SHA, OUR)
  • klienti přímého bankovnictví KB dostávají před připsáním zahraniční platby informaci formou tzv. předavíza
  • KB doporučuje klientům, aby svým obchodním partnerům sdělili číslo účtu ve formátu IBAN a rovněž bankovní identifikační kód BIC, známý jako swift kód: KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP pro osmimístnou variantu)
  • více informací o IBAN a BIC
 • Platby do zahraničí v cizí měně nebo v Kč a platby do jiné banky v ČR v cizí měně
  • platby jsou zpracovány na základě platebního příkazu v elektronické podobě (přímé bankovnictví KB) nebo prostřednictvím papírového příkazu
  • Komerční banka zpracuje platbu neprodleně po jejím doručení nebo v uvedený den splatnosti za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro účinnost platebního příkazu včetně dostatku platebních prostředků na účtu klienta
  • výše poplatku vyplývá z druhu platby a volby typu poplatku na platebním příkazu (BEN, SHA, OUR)
  • plátce při vyplňování platebního příkazu volí rychlost zpracování platby (STANDARD, EXPRES nebo URGENT)
  • pro platby do států EHP a bank akceptujících SEPA pravidla je nutné uvádět číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a bankovní identifikační kód BIC
  • více informací o IBAN a BIC
 • Trvalé příkazy k platbě do zahraničí
  • opakující se platby pevných částek v pevném termínu pro stejného příjemce v cizí měně nebo v Kč do zahraničí nebo v cizí měně do jiné banky v ČR
  • nelze zadávat elektronicky
 • Zvýhodněné platby pro/od klientů Komerční banky, pobočky zahraniční banky (Bratislava)
  • platby ve prospěch účtů klientů KBSK jsou prováděny urgentně bez příplatku
  • ceny za platby jsou srovnatelné s cenami plateb v tuzemském platebním styku
 • Drobné platby
  • jedná se o první platbu ze zahraničí v měsíci pro fyzickou osobu občana v ekvivalentu do 10 000 Kč
  • má zvýhodněnou cenu
 • Platby v měnách, které nejsou uvedené v kurzovním lístku KB
  • platby ve 110 „exotických“ měnách do cca 160 zemí světa
  • platby jsou prováděny urgentně bez příplatku
  • platební příkaz lze zadat:
   • na papírovém příkazu k úhradě
   • prostřednictvím e-formuláře, který je dostupný v kanálech přímého bankovnictví: MojeBanka a MojeBanka Business
Realizovat platby v daných lhůtách zúčtování
 • časové limity pro předání a zúčtování zahraničních plateb zadaných papírovým příkazem nebo prostřednictvím služeb přímého bankovnictví naleznete v dokumentu  Lhůty zúčtování plateb
Zadávat příkazy různými způsoby

Typy poplatků a lhůty zpracování naleznete zde.

 • TYPY POPLATKŮ - dle zvoleného typu poplatku je zúčtována cena za provedení platby
  • BEN - všechny poplatky hradí příjemce (nelze použít u plateb v rámci EHP a zároveň v měnách zemí EHP)
  • SHA - plátce hradí poplatky banky plátce, příjemce hradí poplatky banky příjemce, popř. zprostředkujících bank
   • tento typ poplatku je povinný pro platby do zemí EHP a v měně země EHP, která nezahrnuje směnu měn
  • OUR - všechny poplatky hradí plátce
  • SLEV (SLV) - plátce hradí poplatky banky plátce, příjemce hradí poplatky banky příjemce
   • tento typ poplatku je určen pouze pro SEPA EuroPlatby
 • LHŮTYkdy je platba připsána na účet banky příjemce
  • STANDARD
   • nejpozději tři Obchodní dny po datu splatnosti příkazu
   • v měně EUR do států EHP nejpozději jeden Obchodní den po datu splatnosti příkazu
  • EXPRES
   • nejpozději jeden Obchodní den po datu splatnosti příkazu
   • z důvodu časového posunu nelze zvolit pro měny AUD, CNY a JPY
  • URGENT
   • ve stejný Obchodní den jako je den splatnosti příkazu
   • urgentní zpracování je možné pouze v měnách CZK, DKK, GBP, CHF, EUR, NOK, RUB, SEK a USD
   • urgentně lze zpracovat SEPA EuroPlatbu

Jak se dozvědět více o zahraničním platebním styku?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace