800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  O nás  Vedení společnosti

Vedení společnosti

Představenstvo

 • Albert Le Dirac´h

  Předseda představenstva a generální ředitel

  Pan Albert Le Dirac´h je absolventem oboru Financí na Univerzitě v Rennes. Ve skupině SG pracuje od roku 1980. Po sedmileté zkušenosti v Inspekci SG se stal v roce 1987 vedoucím back officu v divizi Kapitálových trhů. Od roku 1995 pracoval pan Le Dirac´h v pozici ředitele Řízení lidských zdrojů v SG ve Francii. Od roku 1999 do roku 2006 zastával pozici generálního ředitele a člena představenstva a to v mezinárodní a globální bance SGBT Lucembursko, jejíž aktivity pokrývají oblast privátního a korporátního bankovnictví, kapitálových trhů a strukturovaného financování. Zároveň mezi lety 2001 a 2007 vykonával pan Le Dirac´h funkci předsedy dozorčí rady v SG Privátním bankovnictví v Belgii. Po návratu do lidských zdrojů mezi lety 2006 a 2008 na pozici zástupce ředitele Lidských zdrojů Skupiny SG, zastával po dobu pěti let pozici generálního ředitele a předsedy představenstva retailové a korporátní banky SG Maroko, včetně dcer působících v oblasti leasingu, řízení aktiv a privátních investic.

  Od roku 2009 je pan Le Dirac´h také poradcem pro francouzský zahraniční obchod.

 • Vladimír Jeřábek

  Člen představenstva a vrchní ředitel, Distribuce – Retail a Corporate

  Vladimír Jeřábek (1968) vystudoval Fakultu strojní, katedru ekonomiky a řízení, na VUT v Brně a MBA na Nottingham Trent University. Po ukončení studií pracoval jako ekonomický ředitel v bankovní a průmyslové sféře.

  Od roku 1998 působil v Komerční bance v manažerských pozicích distribuční sítě jako ředitel regionální pobočky, ředitel regionu a od roku 2007 jako výkonný ředitel pro distribuční síť.

  V červnu 2008 se stal členem představenstva KB a náměstkem generálního ředitele pro distribuci.

 • Karel Vašák

  Člen představenstva a vrchní ředitel, Top Corporations

  Karel Vašák (1960) po ukončení studií na Lyon Business school (EM Lyon) nastoupil v roce 1982 do Skupiny Société Générale. Do roku 1990 působil v distribuční síti SG ve Francii, v letech 1990 až 2001 pak v její mezinárodní distribuční síti v pobočce v Londýně, kde měl na starosti francouzské korporátní klienty. Následně zastával pozici zástupce ředitele Société Générale v New Yorku.

  V letech 2001 až 2006 zastával pozici Výkonného ředitele pro lidské zdroje v Komerční bance. Poté, až do května 2012, působil v Société Générale ve Francii, kde byl zodpovědný za region Severní Lotrinsko, a do jeho řízení spadal retailový i korporátní segment.

 • Peter Palečka

  Člen představenstva a vrchní ředitel, Corporate Secretariat

  Narodil se v roce 1959. Vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, kterou ukončil v roce 1982.

  Po působení v podnikové sféře pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu jako vedoucí odboru strategického plánování a v letech 1990-1992 zde zastával funkci ředitele odboru mnohostranné obchodní politiky.

  V období 1992–1994 působil jako stálý představitel ČSFR resp. České republiky při GATT a v následujících čtyřech letech jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci (WTO). Od roku 1995 zároveň působí v rámci WTO jako rozhodčí mezinárodních panelů ve sporech mezi EU, USA, Kanadou a dalšími zeměmi.

  Od srpna 1998 pracuje v Komerční bance. Od svého nástupu do října 1999 zde vykonával funkci ředitele úseku Strategie finanční skupiny a privatizace.

  V říjnu 1999 byl dozorčí radou Komerční banky zvolen členem představenstva KB, kde byl zodpovědný především za strategii a privatizaci KB. V dubnu 2000 se stal místopředsedou představenstva KB a 1. náměstkem generálního ředitele.

 • Libor LÖFLER

  Člen představenstva a vrchní ředitel, Správní ředitel

  Libor Löfler je absolventem VŠE a celou svou profesní kariéru pracuje v bankovnictví. Mimo jiné působil ve Státní bance československé, v Investiční bance a v Konsolidační bance, a to v oblasti IT projektů a poté finančního řízení.

  V letech 1998 a 1999 zastával pozici generálního ředitele Konsolidační banky.

  Od roku 1999 pracuje pro Skupinu Komerční banky, kde se podílel na privatizaci, poté na restrukturalizačních a transformačních projektech v oblasti financí a finanční skupiny.

  V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Finančního managementu.

  Mezi lety 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy s odpovědností za IT, projekty a schvalování úvěrů.

  Poté od roku 2010 zastával pozici zástupce výkonného ředitele pro Strategii a finance Komerční banky a od roku 2012 vede tento úsek z pozice výkonného ředitele.

 • Aurélien Viry

  Člen představenstva a vrchní ředitel, Řízení rizik

  Aurélien Viry (1966) absolvoval obor Výkaznictví a finance na Vyšší obchodní škole v Paříži (ESCP) a získal Diplom o absolvování účetních a finančních studií (DECF). Svou pracovní kariéru spojil Aurélien Viry se skupinou Société Générale již v roce 1990.

  Do roku 1996 působil jako vyšší inspektor v útvaru inspekce v centrále Société Générale, v červenci 1996 se pak stal náměstkem ředitele pobočky Société Générale v Soulu. V dubnu 1999 přešel v rámci skupiny do divize SG Securities. V říjnu 2001 se stal provozním ředitelem SG Securities Asia Limited pro region Asie.

  Po návratu do Francie působil od dubna 2003 jako ředitel globálních middle office. Poslední zkušenosti před jmenováním do představenstva KB pak sbíral A. Viry ve společnosti GENEFIM, a to od roku 2005.

Výkonní ředitelé

 • Jiří ŠPERL

  Výkonný ředitel pro Strategii a finance
 • Pavel JIRÁK

  Výkonný ředitel pro Lidské zdroje
 • František HRNČÍŘ

  Výkonný ředitel pro Podpůrné služby
 • Slawomir KOMONSKI

  Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví
 • Karel BERAN

  Výkonný ředitel pro Organizaci a řízení změn
 • Antonín PRELL

  Výkonný ředitel pro Informační technologii
 • Sylva FLORÍKOVÁ

  Výkonná ředitelka pro Interní audit
 • Patrice BEGUE

  Výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci
 • Jana ŠVÁBENSKÁ

  Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby
 • Yann DUMONTHEIL

  Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví
 • Iveta OCÁSKOVÁ

  Výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví
 • Jan POKORNÝ

  Výkonný ředitel pro Strukturované financování

Členové výboru pro audit Komerční banky, a. s.

 • Petr Laube

  Nezávislý člen výboru pro audit (od 29. dubna 2009) a předseda výboru pro audit (od 30. září 2010); znovu zvolen od 30. dubna 2013

  datum narození: 8. července 1949
  Kvapilova 958/9, Košíře, 150 00 Praha 5

 • Jean-Luc Parer

  Člen výboru pro audit (jmenován jako náhradní člen výboru pro audit od 27. září 2012 do 24. dubna 2013 a poté valnou hromadou zvolen od 25. dubna 2013)

  datum narození: 16. dubna 1954
  75014 Paříž, Square Henri Delormel 6, Francouzská republika

 • Giovanni Luca Soma

  Člen výboru pro audit (zvolen od 25. dubna 2013)

  datum narození: 21. srpna 1960
  75008 Paříž, 104 Rue du Faubourg Saint Honoré, Francouzská republika


Vyhledávání

Hlavní navigace