800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  Vztahy s investory  Akcionáři  Valné hromady a výplata dividend

Valné hromady a výplata dividend

Výplata dividend

V dubnu 2014 schválila řádná valná hromada Komerční banky výplatu dividendy za rok 2013 ve výši 230 Kč před zdaněním na jednu akcii.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dividenda (Kč) * 180 180 170 270 160 230 230
Dividenda / zisk na jednu
akcii (%) **
61,2 52,0 58,7 77,0 64,2 62,6 69,8

* Dividenda na jednu akcii před zdaněním
** Dividenda/ Zisk na jednu akcii připadající akcionářům Banky (IFRS konsolidovaný)

Řádná valná hromada dne 30. 4. 2014

Valné hromady

Informační povinnost zejména podle § 120 odst. 1 písm. d) a § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a burzovních pravidel Burzy cenných papírů Praha část VII článek 6 odst. 4 písm. d) a část VI článek 7 odst. 3 písm. h) a l).


Vyhledávání

Hlavní navigace