800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Veřejná správa  Veřejná správa  Investice volných prostředků

Investice volných prostředků

Kompletní přehled produktů a služeb v sekci Investice volných prostředků

Následující seznam obsahuje souhrnný přehled produktů a služeb Komerční banky zařazených v sekci Investice volných prostředků. Produkty a služby jsou v přehledu řazeny abecedně.

 • Depozitní směnka Tradingu

  Depozitní směnka Tradingu Vám umožní uložení volných finančních prostředků za velmi příznivých úrokových podmínek odvozených přímo od aktuálních cen na mezibankovním trhu. Depozitní směnka Tradingu je nepřevoditelná směnka se splatností 1 den až 12 měsíců, která se emituje v českých korunách a v některých cizích měnách.

 • Finanční směnky vlastní

  Produkt investičního bankovnictví Komerční banky. V případě, že chcete krátkodobě vypůjčit finanční prostředky, banka Vám na trhu najde protistranu, která je ochotna prostředky půjčit. Komerční banka vystupuje jako obstaravatel, který vyhledává protistrany obchodu.

 • Individuální správa aktiv

  Využijte služeb Investiční kapitálové společnosti KB a nechte si sestavit individuální investiční strategii. Váš porfoliomanažer Vám vytvoří portfolio z vybraných instrumentů finančního a kapitálového trhu, které bude aktivně spravovat s cílem dosáhnout maximálního zhodnocení Vašich prostředků.  

 • KB Absolutních výnosů

  Pokud patříte mezi konzervativní investory a máte zájem o krátkodobé investování na 12–18 měsíců, nabízíme Vám KB Absolutních výnosů. Cílem strategie absolutního výnosu je dosahovat ročního zhodnocení na úrovni základní sazby ČNB + 1,5 %, bez ohledu na vývoj cen akcií.

 • Obchodování s akciemi

  Nabízíme Vám obchodování s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) nebo na mezinárodních trzích. Nevyžadujeme žádné poplatky za podání pokynu na nákup či prodej akcií, ani za vedení portfoliového účtu.  Investujte se stabilním zázemím Komerční banky.

 • Obchodování s akciemi na BCPP

  Investujte své volné finance do obchodů s akciemi na Burze cenných papírů Praha (BCPP) za zvýhodněných podmínek. Investujte se stabilním zázemím a zkušeným týmem Komerční banky.

 • Obchodování s dluhopisy

  Pokud obchodujete s dluhopisy na Burze cenných papírů Praha (BCPP) nebo na mezinárodních trzích, využijte služeb Komerční banky. Nevyžadujeme žádné poplatky za podání pokynu na nákup či prodej dluhopisu, ani za vedení portfoliového účtu.

 • Obchodování s dluhopisy na BCPP

  Komerční banka zajišťuje obchodování s dluhopisy na Burze cenných papírů Praha (BCPP), včetně vypořádání obchodu a správy za zvýhodněných podmínek. Investujte se stabilním zázemím a zkušeným týmem Komerční banky.

 • Perfektní spoření

  Díky Perfektnímu spoření můžete nadstandardně zhodnotit volné prostředky s minimálním rizikem. Jde o termínovaný účet s jednorázovou splatností na 2, 3, 4 nebo 5 let a s minimální výší vkladu 5 000 Kč.

 • Správa cenných papírů

  V rámci smlouvy o správě a úschově cenných papírů Vám v Komerční bance otevřeme portfoliový účet, na kterém budou evidovány tuzemské i zahraniční cenné papíry. Automatickou součástí každého portfoliového účtu je multiměnový peněžní účet pro evidenci peněžních prostředků a pro spotové měnové konverze, pro větší objemy i s využitím aktuálního tržního kurzu na mezibankovním trhu.

 • Strukturovaný duální vklad

  Strukturovaný duální vklad je depozitní produkt, který Vám nabízí vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu. Součástí obchodu je limitní podmínka, která určuje způsob a měnu výplaty depozita. Depozitní směnka zůstává v úschově Komerční banky, její vypořádání je provedeno automaticky.

 • Strukturovaný reversní duální vklad

  Strukturovaný reversní duální vklad je depozitní produkt, který umožní klientům vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu. Součástí obchodu je opční právo sjednané ve prospěch banky, na základě kterého je banka oprávněna vyzvat klienta, aby realizoval obchod.  Depozitní směnka zůstává v úschově Komerční banky, její vypořádání je provedeno automaticky.

 • Strukturovaný vklad Wedding Cake

  Strukturovaný vklad Wedding Cake je depozitní produkt, který Vám umožní vyšší zhodnocení volných prostředků při správně odhadnutém vývoji trhu. Klient se může rozhodnout, zda depozitum uloží formou termínovaného vkladu nebo depozitní směnky.

 • Termínovaný účet vedený v cizí měně

  Využijte bezpečnézajímavé zhodnocení finančních prostředků na termínovaných účtech KB v cizí měně. Uložit můžete libovolnou částku od 1 000 EUR nebo 1 000 USD v období od 1 týdne až do 5 let.  Po celou dobu trvání vkladu máte garantovanou výši úrokové sazby. Založení, vedení a zrušení účtu je zdarma.

 • Termínovaný účet vedený v Kč

  Bezpečnězajímavě zhodnoťte své peníze na termínovaných účtech KB. Uložit můžete libovolnou částku od 5 000 Kč na období od 1 týdne do 12 měsíců. Po celou dobu trvání vkladu máte garantovanou výši úrokové sazby. Jste-li majitelem některého z vybraných balíčků běžných účtů, získáte navíc úrokovou bonifikaci 0,2 % ročně.

 • Termínovaný vklad s individuální sazbou

  Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou Vám dává možnost, jak uložit volné finanční prostředky za velmi příznivých úrokových podmínek, odvozených přímo z aktuálních cen na mezibankovním trhu.


Vyhledávání

Hlavní navigace