800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Veřejná správa  Veřejná správa  Motivace zaměstnanců  Spoření na penzi, dříve penzijní připojištění

Spoření na penzi

Finančně zajištěný důchod.

Spoření na penzi, dříve nazýváno také penzijní připojištění, je určeno:

 • fyzickým osobám starším 18 let s trvalým pobytem v ČR
 • fyzickým osobám starším 18 let s bydlištěm na území jiného státu Evropské unie (s důchodovým nebo veřejným zdravotním pojištěním v ČR)
 • doplňkově právnickým osobám jako program pro zaměstnance

Charakteristika Spoření na penzi:

II. a III. pilíř

 • důchodové spoření (II. pilíř)
  • je individuální investování do důchodových fondů, které zhodnocují finanční prostředky vyvedené z průběžného systému (3 %), tzv. opt-out. Podmínkou účasti ve II. pilíři je příspěvek dalších 2 % z hrubé mzdy.
 • doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)
  • je individuální investování do účastnických fondů. Vlastní příspěvky účastníka mohou být navýšeny o příspěvky zaměstnavatele, státní příspěvky a navíc zůstává zachována možnost daňových úlev. Jedná se o transformovaný fond penzijního připojištění, které zaniklo koncem roku 2012.
Parametry  II. a III. pilíře a jejích fondů

Důchodové spoření (II. Pilíř)

 • Dobrovolné rozhodnutí pro převedení 3 % z I. Pilíře (v I. pilíři zůstanou odvody 25 %) + 2 % vlastního příspěvku z hrubé mzdy na individuální účet účastníka (označováno jako opt-out).
 • Před dovršením věku 35 let možnost vstoupit kdykoli.
 • Výplata prostředků pouze formou penze po odchodu účastníka do důchodu. Penze doživotní nebo na 20 let.

 Důchodové fondy ve II. pilíři

 • KB důchodový fond státních dluhopisů
 • KB konzervativní důchodový fond
 • KB vyvážený důchodový fond
 • KB dynamický důchodový fond

Penzijní spoření (III. Pilíř)

Transformovaný fond

vzniklý z penzijního fondu a produktu penzijního připojištění se zachováním podmínek

 • garance návratnosti vložených prostředků,
 • výsluhová a pozůstalostní penze
 • jednorázové vyrovnání dle příslušného Penzijního plánu,
 • jednorázové vklady a výplata oprávněným osobám.

Účastnické fondy

 • KB povinný konzervativní účastnický fond
 • KB vyvážený účastnický fond
 • KB dynamický účastnický fond
 • KB zajištěný účastnický fond

Účastnické fondy jsou

 • bez garance návratnosti vložených prostředků
 • bez výsluhové a pozůstalostní penze.

Fondy účastnické i Transformovaný jsou

 • se státním příspěvkem,
 • daňovými úlevami,
 • možností příspěvku zaměstnavatele a
 • se zachováním nároku na dědictví.

V tomto ohledu nedošlo oproti staré formě penzijního připojištění k žádným změnám.

Strategie spoření

Ve II. i III. pilíři jsou vaše finanční prostředky zhodnocovány podle zvolené strategie spoření. Je jen na vás, jakou si vyberete. Zda vysoce konzervativní fondy na straně jedné, či výnosnější, avšak rizikovější fondy na straně druhé.

Můžete si vybrat některou ze strategií životního cyklu, která se vždy stará o to, aby investované prostředky byly optimálně rozvrženy vzhledem k vašemu věku.*

 • konzervativní strategie životního cyklu
 • vyvážená strategie životního cyklu
 • růstová strategie životního cyklu

Nebo si můžete složit vlastní individuální strategii. Zvolenou strategii je možné u KB PS kdykoli změnit. Podle vybrané strategie budou Vaše prostředky rozděleny do důchodových (ve II. pilíři) nebo účastnických (ve III. pilíři) fondů.

* Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.

Výhody Spoření na penzi:

Důchodové spoření (II. pilíř)
 • 3 % neodvedete státu, ale spoříte na svůj individuální účet
 • naspořené prostředky jsou Vaše nebo je získají Vaši dědici
 • sami můžete rozhodovat, s jakou strategií mají být Vaše prostředky spravovány
Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)
 • státní příspěvek a daňové úlevy
 • možnost příspěvku zaměstnavatele
 • při výplatě formou penze nejsou daněny příspěvky zaměstnavatele
 • bonus pro klienty: 1 % z každé platby kreditní kartou KB (Lady karta, A karta) na penzijní účet účastníka u KB PS
 • Sphere karta zdarma
 • náhrada penzijního připojištění
Spoření na penzi s KB Penzijní společností, a.s. (KB PS)
 • KB PS patří k největším společnostem na trhu poskytujícím penzijní produkty
 • KB PS vznikla 1. 1. 2013 transformací Penzijního fondu Komerční banky, a.s.
 • KB PS spravuje majetek přesahující 32 mld. Kč více než 550 tisícům účastníků
 • strategii spoření můžete u KB PS měnit 2x ročně ZDARMA
 • nízké poplatky za správu ve srovnání s jinými investicemi
 • on-line přístup k Vašemu účtu
 • zvýhodněné pobytové programy lázeňské a rekreační péče od partnerů KB PS
 • možnost pojištění penze
Jaké další výhody můžete mít:
 • Přestup v rámci III. pilíře
  • Účastníci transformovaného fondu mají možnost kdykoli přestoupit do účastnických fondů.
 • Předdůchod
  • Výhodou spoření v účastnických fondech v rámci III. pilíře je možnost čerpat naspořené prostředky formou předdůchodu. Tuto možnost můžete využít nejdříve 5 let před odchodem do řádného starobního důchodu. Během tohoto období za Vás navíc stát hradí zdravotní pojištění. Výše budoucího starobního důchodu není předdůchodem ovlivněna (na rozdíl od odchodu do předčasného důchodu).
 • Pojištění penze
  • Pro nečekané životní situace – ztrátu zaměstnání, pracovní neschopnost či trvalou invaliditu – si sjednejte Pojištění penze. V případě nenadálé události se pojišťovna postará o Vaše příspěvky do II. a/nebo III. pilíře. Pojištění penze Vám tak pomůže zajistit životní úroveň.

Jak získat některý z produktů Spoření na penzi?

 • kontaktujte bankovního poradce KB nebo poradce MPSS
 • volejte bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace