800 521 521  Zavoláme Vám


Zajištění

Kompletní přehled produktů a služeb v sekci Zajištění

Následující seznam obsahuje souhrnný přehled produktů a služeb Komerční banky zařazených v sekci Zajištění. Produkty a služby jsou v přehledu řazeny abecedně.

 • Cross currency swap

  Cross Currency Swap je dohoda o výměně jistiny dvou měn a úrokových nákladů, které jsou s výměnou spojeny. Díky tomuto obchodu se můžete zajistit proti riziku negativního vývoje konkrétní úrokové sazby. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám doporučí optimální strategii pro Vaše investice.

 • Forward Corridor

  Forward Corridor Vám nabízí možnost realizovat měnový forward na sjednanou nominální částku za příznivější kurz, než je kurz obvyklý, a to s nulovými počátečními náklady. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Forward Rate Agreement (FRA)

  FRA obchod (Forward Rate Agreement) Vám umožní zajistit se proti budoucímu úrokovému riziku na určitý termínovaný vklad nebo úvěr. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Mark-to-market Forward

  Mark-to-Market Forward Vám umožní zajistit se proti měnovému riziku a zároveň omezit maximální riziko negativního přecenění v případě nepříznivého vývoje na trhu. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Měnová opce

  Produkt Měnová opce představuje právo (opci) nákupu nebo prodeje určitého množství jedné měny za jinou měnu za předem dohodnutý měnový kurz k určitému dohodnutému datu. S Komerční bankou budete mít k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Měnový forward

  Produkt Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. S Komerční bankou budete mít k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Měnový spot

  Operace Měnový spot je nákup nebo prodej jedné měny za jinou za předem dohodnutý kurz.  S Komerční bankou budete mít k dispozici tým zkušených odborníků, kteří Vám navrhnou optimální strategii pro Vaše investice.

 • Měnový swap

  Operace Měnový swap (nebo také Devizový swap) je kombinace dvou transakcí, spotové a forwardové. Díky tomuto produktu se můžete zajistit před rizikem negativního vývoje konkrétního měnového kurzu a úrokových sazeb.

 • Úroková opce

  Úroková opce Vám dává možnost zajistit si svou pozici při vzestupu či poklesu úrokových sazeb a současně Vám umožní participovat na opačném vývoji. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených profesionálů, kteří Vám doporučí optimální investiční strategii.

 • Úrokový swap

  Úrokový swap Vám umožní zajistit se před negativním vývojem úrokových sazeb. Strany swapového obchodu zůstávají v plné míře odpovědny za své původní úrokové závazky. S Komerční bankou máte k dispozici tým zkušených profesionálů, kteří Vám doporučí optimální investiční strategii.


Vyhledávání

Hlavní navigace