KB API

Bankovnictví bez hranic. Získejte aktuální data a informace
a ovládejte účty ve vaší aplikaci díky KB AP

Partner Service

OVĚŘOVÁNÍ IDENTITY
KLIENTŮ KB SANDBOX

Služba umožňuje prostřednictvím API rozhraní ověřit identitu klientů KB. Máte v portfoliu klienty s účtem v KB a potřebujete vzdáleně ověřit jejich identitu, využijte našich služeb KB API.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Několik základních možností, co je možné s daty dělat.

Identifikujte vzdáleně svoje klienty za pomoci grantovaných služeb KB.

Využívání partnerských služeb vyžaduje podepsání smlouvy s Komerční bankou.

Třetí strana si musí pro správné používání služby zřídit certifikát.

Každé ověření identity proběhne se souhlasem klienty KB.

Použití api krok za krokem

PŘEDSTAVTE SE NÁM

Jako první si vytvořte účet podle typu API, které budete využívat.

VYTVOŘIT ÚČET

OTESTUJTE SVÉ ŘEŠENÍ

Pokud už máte účet, využijte KB API Sandbox pro otestování vašich služeb a spojení s bankou.


OTESTUJTE SVÉ ŘEŠENÍ

PŘEJDĚTE DO PRODUKCE

Pokud vše funguje správně, můžete přejít na produkční API. Očekáváme spuštění v srpnu 2019.

DOSTUPNÁ DATA

Aktuální detailní přehled funkčních API rozhraní naleznete v přehledu služeb KB API.

DETAIL KLIENTA

Jméno a příjmení, pohlaví, rodné číslo a místo narození klienta. 

ADRESA KLIENTA

Adresa trvalého pobytu a státní občanství klienta.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

Typ, číslo a dobu platnosti primárního průkazu totožnosti, stát, který průkaz totožnosti vydal, příznak politicky exponované osoby.