KB API

Bankovnictví bez hranic. Získejte aktuální data a informace
a ovládejte účty ve vaší aplikaci díky KB API

Partner Service

PŘÍMÝ PŘÍSTUP K ÚČTU IDEA
Služba vám umožní jednoduše a bezpečně stahovat transakční historii a zůstatky na vašich účtech do účetního nebo podnikového systému, který používáte.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Několik základních možností, co je možné s daty dělat.

Zefektivnění a automatizace účetních a logistických procesů.

Umožníme vašemu účetnímu nebo podnikovému systému automatické stahování transakční historie.

Váš systém musí podporovat bezpečnostní protokoly pro komunikaci s KB.

Službu si aktivujete pomocí KB Klíče nebo jiné autorizační metody.

DOSTUPNÁ DATA

Aktuální detailní přehled funkčních API rozhraní naleznete v přehledu služeb KB API.

TRANSAKČNÍ HISTORIE

Kompletní transakční historie zahrnuje příchozí i odchozí platby na účtech v KB.

ZŮSTATEK NA ÚČTU

Informace o aktuálním použitelném zůstatku na účtech v KB.