KB API

Bankovnictví bez hranic. Získejte aktuální data a informace
a ovládejte účty ve vaší aplikaci díky KB APPartner Service

OVĚŘOVÁNÍ IDENTITY KLIENTŮ KB
Služba umožňuje prostřednictvím API rozhraní ověřit identitu klientů KB. Máte v portfoliu klienty s účtem v KB a potřebujete vzdáleně ověřit jejich identitu, využijte našich služeb KB API.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Několik základních možností, co je možné s daty dělat.

Identifikujte vzdáleně svoje klienty za pomoci grantovaných služeb KB.

Využívání partnerských služeb vyžaduje podepsání smlouvy s Komerční bankou.

Třetí strana si musí pro správné používání služby zřídit certifikát.

Každé ověření identity proběhne se souhlasem klienty KB.

DOSTUPNÁ DATA

Aktuální detailní přehled funkčních API rozhraní naleznete v přehledu služeb KB API.

DETAIL KLIENTA

Jméno a příjmení, pohlaví, rodné číslo a místo narození klienta. 

ADRESA KLIENTA

Adresa trvalého pobytu a státní občanství klienta.

PRŮKAZ TOTOŽNOSTI

Typ, číslo a dobu platnosti primárního průkazu totožnosti, stát, který průkaz totožnosti vydal, příznak politicky exponované osoby.