S čím vám pomůžeme?

Nabízíme poradenské služby v oblastech energetiky, obnovitelných zdrojů, dotací a výběrových řízení

 • Zpracování energetických podkladů a dokumentů (Energetický posudek, Energetický audit, PENB, Energetický management, Vstupní analýzy a návrhy řešení)
 • Příprava a realizace výběrových řízení pro soukromé i veřejné subjekty
 • Dotační poradenství (zpracování dotačních žádostí a následná administrace projektů)

Každý projekt je jedinečný. Vybereme pro vás optimální řešení

Naši specialisté se v oblastech energetiky, dotací a výběrových řízení pohybují více než 10 let

Vaše zájmy hájíme v souladu s pravidly, zachováním mlčenlivosti a platnou legislativou

V čem to spočívá?

 • Kontaktujte nás napřímo nebo přes vašeho bankovního poradce
 • Pošleme k vám specialistu, který s vámi ZDARMA prodiskutuje váš záměr, provede vstupní analýzu a navrhne optimální řešení
 • Po odsouhlasení finálního řešení vám zašleme cenovou nabídku a návrh smlouvy/objednávky
 • Zrealizujeme domluvené činnosti (energetické materiály, analýzy, dotační žádosti, výběrová řízení apod.)

Hodí se vědět

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Komerční banka v rámci týmu KB EU Point zabezpečuje kompletní poradensko-dotační servis zahrnující komplexní dotační poradenství (zpracování žádosti o podporu, administraci a udržitelnost) s možností předfinancování dotace i spolufinancování projektu s využitím zvýhodněných programů. Naše služby rozvíjíme od roku 2003, kdy jsme jako první vstoupili na trh se speciálním úvěrem na financování dotačních projektů.

ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ

Energetické poradenství je stěžejní nástroj pro zvyšování energetické účinnosti projektů v ČR. V této oblasti vám přinášíme sofistikované poradenství s následujícími možnostmi výsledků, které jsou důležitějším zdrojem podpory při přípravě energeticky úsporných projektů a možnostech snižování energetické náročnosti ve vaší společnosti.

 • Zpracování technické a ekonomické proveditelnosti záměrů

Výchozím podkladem je vytvoření energetické bilance řešeného hospodářství na základě reálně dostupných spotřeb energií. Tato bilance je následně převedena na výchozí stav pro výpočet – normalizovaná klimatická data, vnitřní teplota, provozní doby atd. V rámci studie dále zpracováváme rámcový technický popis navrhovaného řešení, kalkulujeme orientační investiční náklady a modelujeme přínosy pro snížení energetické náročnosti vycházející z výchozí energetické bilance.

Každé opatření (záměr) kalkulujeme zvlášť a na základě výsledků hodnocení potom sestavujeme varianty možné realizace vašeho projektu.

Zpracování zhodnocení bodového potenciálu, které rámcově obsahuje:

 • Soulad záměru s podporovanými aktivitami programu
 • Soulad záměru se specifickými podmínkami programu Úspory energie – technická kritéria
 • Přehled hodnotících kritérií dotačního programu
 • Předběžný výpočet bodového hodnocení v dané kategorii
 • Návrhy pro optimalizaci bodového hodnocení – zvýšení počtu bodů

 

 • Zpracování energetického posudku

Energetický posudek je povinnou a základní součástí žádosti o dotaci. Způsob zpracování je zakotven v § 9a odst. 1 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Posudek se dále zpracovává v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku a požadavky aktuální Výzvy programu podpory.

Účelem a obsahem Energetického posudku je komplexní hodnocení proveditelnosti vašeho projektového záměr z pohledu kritérií stanovených programem podpory. Posudek posuzuje a podrobně kalkuluje projektový záměr z hlediska kritérií energetických, ekologických, ekonomických i kritérií specifických pro program a danou Výzvu.

Energetický posudek zpracovává a autorizuje energetický specialista (osoba s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu s §10 zákona).

 • Zpracování celého energetického auditu

Analýzou podniku se stanoví povinnosti a rozsah energetického auditu vzhledem k platné legislativě, plánům a požadavkům klienta (rozvoj výroby, nutné opravy a investice)

 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) se dokládá splnění některých povinností daných zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky jsou důležitým aspektem veřejných i dotačních investic. Proto klademe na tuto službu vysoké nároky a připravujeme i administrujeme výběrová řízení vycházejících z pravidel daného dotačního titulu nebo Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zastupujeme jak soukromý, tak i veřejný sektor.

V oblasti soukromého sektoru zajišťujeme tyto služby:

 • Komplexní administrace veřejných zakázek a zakázek podle pravidel dotačních programů (návrh vhodného řešení, příprava zadávací dokumentace, zajištění výběru dodavatele)
 • Konzultace v oblasti vyřizování námitek a v jednání s poskytovateli dotací a kontrolními orgány
 • Školení na míru v oblasti veřejných zakázek
 • Analýza zadávacích podmínek
 • Příprava nabídek
 • Příprava námitek
 • Poradenství v řízení u ÚOHS
 • Školení na míru v oblasti veřejných zakázek

V oblasti veřejného sektoru zajišťujeme:

 • Komplexní administrace veřejných zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek i pravidel dotačních programů (návrh vhodného řešení, příprava zadávací dokumentace, zajištění výběru dodavatele)
 • Konzultace v oblasti vyřizování námitek a v jednání s ÚOHS, poskytovateli dotací a kontrolními orgány
 • Audit veřejných zakázek
 • Konzultace a příprava vnitřních předpisů pro oblast zadávání veřejných zakázek
 • Školení na míru v oblasti veřejných zakázek
 1. Náš tým tvoří odborníci s léty praxe v daném oboru
 2. Nasloucháme vám a společně dojdeme do stanového cíle
 3. Výstupy z naší činnosti jsou důvěrné
 4. Zajistíme adekvátní financování vašemu projektu
 5. Budete mít všechny služby pod jednou střechou KB

Kontaktujte nás

portrét Daniely Rigerové
Daniela Rigerová

Zastupuje okresy:

Blansko, Brno, Brno – venkov, Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Vyškov, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Zavolejte mi

Zanechte nám kontakt a náš zástupce se Vám nejpozději do dalšího dne ozve.

portrét Jana Čmeláka
Jan Čmelák

Zastupuje okresy:

České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Chomutov, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Klatovy, Louny, Písek , Plzeň, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Prachatice , Rakovník, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Tábor , Tachov

Zavolejte mi

Zanechte nám kontakt a náš zástupce se Vám nejpozději do dalšího dne ozve.

portrét Ondřej Mařík
Ondřej Mařík

Zastupuje okresy:

Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha, Praha – východ, Praha Západ, Příbram

Zavolejte mi

Zanechte nám kontakt a náš zástupce se Vám nejpozději do dalšího dne ozve.

portrét Radka Polláka
Radek Pollák

Zastupuje okresy:

Česká Lípa, Děčín, Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nymburk, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem

Zavolejte mi

Zanechte nám kontakt a náš zástupce se Vám nejpozději do dalšího dne ozve.

portrét Soňi Vaníčkové
Soňa Vaníčková

Zastupuje okresy:

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Zlín

Zavolejte mi

Zanechte nám kontakt a náš zástupce se Vám nejpozději do dalšího dne ozve.

Kontaktujte nás

Načítám