S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se před
nepříznivým vývojem
úrokových sazeb

Zafixování budoucí úrokové sazby pro sjednané období 

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Obchody uzavírány telefonicky přímo s dealerem

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno pro podnikatele a firmy, které požadují zajištění úrokového rizika
   
 • Smlouva mezi bankou a klientem, jejímž předmětem je dohoda o budoucí úrokové sazbě na určitý úvěr nebo termínovaný vklad ve sjednaném budoucím časovém období
   
 • Pomocí FRA je možno zafixovat dopředu úrokovou sazbu, za kterou si bude klient půjčovat nebo kterou chce klient obdržet a zajistit se tak proti úrokovému riziku
   
 • Nominální hodnota FRA slouží pouze pro odvození výše plnění vyplývajícího z FRA obchodu, nedochází k výměně nominálních hodnot
   
 • Mezi smluvními stranami nedochází k poskytnutí úvěru případně přijetí termínovaného vkladu, ale pouze k výměně rozdílu mezi úrokem sjednaným v rámci FRA obchodu (FRA sazba) a aktuálním tržním úrokem kótovaným na finančním trhu v budoucím sjednaném časovém období
   
 • Kupující FRA je vždy v pozici kupujícího pevné FRA úrokové sazby
   
 • Dva pracovní dny před začátkem úročícího období dojde k zafixování referenční sazby a jejímu porovnání s pevnou FRA sazbou
   
 • Na počátku úročícího období dojde k vypořádání jedním peněžním tokem, kde platbu provádí strana v nevýhodné pozici
   
 • Částka platby je rovna diskontovanému rozdílu mezi pevnou FRA sazbou a hodnotou fixingu referenční úrokové sazby, vztaženého k nominálu a příslušné délce úročícího období
   
 • V praxi jsou určité charakteristiky (objem, druh referenční úrokové sazby a splatnost) obvyklé a pro ty existuje likvidní trh
   
 • Dohoda o FRA obsahuje následující údaje:
   
  • dohodnutá úroková sazba
    
  • úrokové období (FRA období)
    
  • počátek úrokového období, tj. den v budoucnosti, od kterého je vklad úročen
    
  • nominální částka, tj. výše vkladu
    
  • tržní úroková sazba, která při plnění FRA v budoucnu slouží jako referenční sazba (obvykle se používá sazba LIBOR)
    
 • Úrokové období u FRA se určuje dvěma lhůtami, které udávají časovou vzdálenost ode dne uzavření obchodu:
   
  • do začátku FRA období
    
  • do konce FRA období
    
 • FRA „6 na 9“ - období na 6 měsíců ode dne uzavření FRA dohody, trvá 3 měsíce. Neboli: dnes se sjedná úroková sazba na tříměsíční depozitum, jehož úročení započne za šest měsíců.

Výše plnění, kdy referenční sazba > FRA sazba (1. 3. uzavřeno FRA 3×6)

Výše plnění kdy referenční sazba < FRA sazba (1.3. uzavřeno FRA 6×12)


Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
   
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená úroková platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou 
   
  • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
    
  • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
    
  • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy