S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se proti výrazným
změnám cen komodit

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli 

Možnost výběru z několika modifikací produktu 

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
   
 • Jedná se o způsob zajištění komoditního rizika spojeného s vývojem ceny konkrétní komodity
   
 • Forwardová cena komodity je porovnána s uzavírací cenou komodity zveřejněnou v datech dohodnutých při sjednání obchodu – obvykle konec referenčního období
   
 • Rozdíl cen na dané množství komodit je hrazen stranou v nevýhodné pozici obvykle 2-5 pracovních dní po konci referenčního období
   
 • Vypořádání obchodů je vždy finanční, nikoli fyzické
   
 • Výše vypořádání za dané referenční období: PA = NA * abs(CSP – P), kde:
  • PA – výše vypořádání
    
  • NA – sjednané množství komodity
    
  • CSP – uzavírací cena (Cash Settlement Price)
    
  • P – dohodnutá pevná cena 
    
  • Graf - pevná cena

 

 • V průběhu trvání komoditního forwardu se protistrany obchodu mohou dohodnout na jeho předčasném ukončení
 • Při předčasném ukončení komoditního forwardu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou a k ukončení celé transakce a všech budoucích závazků

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Možné modifikace

 • Quanto
  • Modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání
 • Basket
   
  • Modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit
    
 • Odložený fixing pevné ceny
  • Modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny známa v den sjednání obchodu
  • Hodnota pevné ceny je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu budoucího období

Odkazy:

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

 • Zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
   
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého referenčního období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
   
  • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
    
  • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění (zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou cen komodit, která by mu mohla způsobit vážné finanční problémy)