S čím vám
pomůžeme?

Zajistit si obchody před nežádoucí změnou cen komodit s možností profitovat z opačného vývoje cen

Zajistíte se a současně profitujete z opačného vývoje 

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Možnost výběru z několika modifikací produktu

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno pro fyzické a právnické osoby, tuzemce i cizozemce
 • Představuje právo k nákupu nebo prodeji definovaného instrumentu za dohodnutou cenu a k dohodnutým datům
 • Za toto právo platí kupující prodávajícímu opční prémium, které je standardně placeno 2 pracovní dny po sjednání obchodu
 • Instrumentem se rozumí směna plateb ze sjednané pevné ceny komodity za platby odvislé od aktuální ceny či průměru cen referenční komodity
 • Je určena klientům, kteří požadují zajištění komoditního rizika vyplývajícího z možného negativního vývoje ceny konkrétní komodity a kteří zároveň požadují možnost profitovat na opačném vývoji
 • Jde o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího jsou omezeny na platbu prémia (po inkasu premia nemá prodávající spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko)
 • Vypořádání obchodu je vždy finanční, nikoliv fyzické
 • Kupujícím může být i méně bonitní subjekt

Cap

 • Kupující si zajišťuje svou pozici vůči zvýšení ceny komodity
 • K plnění ze strany prodávajícího dochází, pokud překročí cena či průměr cen referenční komodity v den konce referenčního období sjednanou pevnou cap cenu

Floor

 • Kupující si zajišťuje svou pozici vůči snížení ceny komodity
 • K plnění dochází, pokud klesne cena či průměr cen referenční komodity v den konce referenčního období pod sjednanou pevnou floor cenu

Quanto

 • Modifikace produktu mající podkladovou komoditu kotovanou v jiné měně, než je měna vypořádání

Basket

 • Modifikace produktu, kde podkladovým aktivem je více druhů (koš) komodit

Odložený fixing pevné ceny

 • Modifikace produktu, u které není konkrétní hodnota pevné ceny známa v den sjednání obchodu
 • Hodnota je určena na základě průměrných denních fixingů zjištěných v průběhu určeného budoucího období

Vypořádání

 • Vypořádání je realizováno obvykle 2–5 pracovních dnů po skončení referenčních období, na základě uzavírací ceny uveřejňované v datech sjednaných při sjednání obchodu (obvykle konce referenčních období)

Výše vypořádání, za dané referenční období: PA = NA × max(0, CSP - P), kde:

 • PA – výše vypořádání
 • NA – sjednané množství komodity
 • P – dohodnutá pevná cena
 • CSP – uzavírací cena (Cash Settlement Price), případně průměrná cena dle dohody

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

 • Zisk nebo ztráta z komoditních transakcí jsou ovlivněny pohybem ceny dané komodity
 • Nákup opce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej
 • Maximální ztráta při nákupu opce je omezena uhrazeným prémiem
 • Při prodeji opce je riziko významně vyšší, ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium, riziko je teoreticky neomezené
 • Prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového instrumentu
 • Pokud je opce uplatněna, prodávající opce se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být i výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)