S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se proti
nežádoucím změnám
úrokových sazeb

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie

Možnost výběru z různých modifikací produktu

 Transakci uzavřete telefonicky odkudkoli

Kontrola nad uzavřenými obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Představuje právo vstoupit do úrokového swapu k domluvenému budoucímu dni a zajistit se tak proti negativnímu vývoji úrokových sazeb
   
 • Kupující swapce získá právo (nikoli závazek) sjednat úrokový swap a za toto právo zaplatí prodávajícímu opční prémium
   
 • Zajištění formou úrokové swapce je využíváno v situaci, kdy není jisté, zda klientovi pohyblivě úročený závazek nakonec vznikne
   
 • Jedná se o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího jsou omezeny na platbu prémia (prodávající nemá spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko po inkasu prémia)
   
 • Motivem prodávajícího swapce je získání prémia, kupujícím může být i méně bonitní subjekt
   
 • Parametry swapu jsou předem sjednány – nominál, směňované úrokové platby, kalkulační období, splatnost
   
 • Je-li strike swapce (poměr pevné a pohyblivé sazby) příznivější než tržní swapová sazba, pak bude swapce uplatněna
   
 • Umožňuje využít aktuální výše úrokových sazeb pro očekávaný možný úrokový závazek či pohledávku, jejíž uskutečnění není jisté
   
 • Swapce se dle typu opčního práva dělí na call swapce (receïver swapce) a put swapce (payer swapce):
  • Call swapce dává kupujícímu právo k uzavření swapu, na jehož základě bude kupující platit pohyblivou sazbu a obdrží sazbu pevnou. Majitel zajišťuje svou pohyblivě úročenou investici.
  • Put swapce dává kupujícímu právo k uzavření swapu, na jehož základě bude kupující platit pevnou sazbu a obdrží sazbu pohyblivou. Majitel se zajišťuje proti nárůstu úrokových sazeb.​
 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
   
 • Nákup swapce v sobě zahrnuje menší riziko než prodej – dojde-li k pohybu ceny podkladového aktiva proti kupujícímu swapce, právo je automaticky nevyužito
   
 • Maximální ztráta kupujícího swapce je omezena uhrazeným prémiem
   
 • Při prodeji swapce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu – ztráta prodávajícího swapce může významně převyšovat obdržené prémium, teoreticky může být riziko neomezené.
   
 • Pokud je swapce uplatněna, prodávající swapce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva (představovaným poměrem definovaných úrokových sazeb) i v situaci, kdy už může být tržní cena vzdálená ceně realizační
   
 • Vlastní-li klient pokladové aktivum, k jehož prodeji se zavázal, riziko je nižší, a naopak, pokud klient pokladové aktivum nevlastní, riziko může být neomezené
   
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane do nevýhodné pozice – jím hrazená swapová úroková platba bude mít vyšší hodnotu než platba hrazená bankou.
   
  • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
    
  • Pokud byl obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient ztrátu chápe jako náklad za zajištění
    
  • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy
    
 • Prodej swapce je vhodný pouze pro zkušené investory

Klient očekává možný úrokový závazek, v rámci kterého by platil pohyblivou sazbu. Je vystaven nejistotě uskutečnění se závazku a následně i riziku nárůstu pohyblivé sazby. Kupuje tedy Put swapci, která mu dává právo k uzavření swapu, na základě kterého bude platit bance pevnou sazbu a obdrží sazbu pohyblivou.

Jaký je postup?

 • Jsou-li v den expirace opce sjednané parametry podkladového úrokového swapu pro něj nevýhodné (hodnota úrokového swapu je z jeho pohledu záporná), klient swapci neuplatní
   
 • Jeho jediným nákladem je uhrazené prémium
   
 • Nedojde-li k očekávanému úrokovému závazku a hodnota podkladového úrokového swapu je z pohledu kupujícího swapce (klienta) záporná, klient swapci neuplatní
   
 • V situaci, kdy sice nedojde k očekávanému úrokovému závazku, ale hodnota podkladového úrokového swapu je z pohledu kupujícího swapce kladná, kupující swapci uplatní, aby následně předčasně ukončil úrokový swap a vyinkasoval jeho tržní hodnotu
   
 • Vstoupí-li klient do podkladového úrokového swapu (uplatní-li swapci), pak zisk nebo ztráta z transakce budou ovlivněny pohybem úrokových sazeb

Produkt je určen fyzickým a právnickým osobám, občanům ČR i cizincům.