800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  Firmy  Firmy s obratem pod 60 mil.  Vše, co KB nabízí  Hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně

Hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně

Úvěr zajištěný nemovitostí.

Hypoteční úvěr je určen:

 • podnikatelům (fyzickým osobám, právnickým osobám)
  • s oprávněním podnikat na území České republiky
  • aktivně podnikajícím na území České republiky
  • podmínkou je daňová povinnost v ČR
 • obcím
 • svazkům obcí
 • krajům
 • příspěvkovým organizacím zřízeným obcí nebo krajem
 • právnickým osobám založeným obcí nebo krajem

Charakteristika hypotečního úvěru:

 • střednědobý nebo dlouhodobý úvěr
 • k investicím zejména do nemovitosti
 • nutnost zajištění zástavním právem k nemovitosti i rozestavěné
 • nemovitost se musí nacházet:
  • na území České republiky
  • na území členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
 • maximální výše hypotečního úvěru je omezena zejména
  • schopností klienta úvěr splácet
  • výší investice
  • zástavní hodnotou zastavené nemovitosti
 • hypoteční úvěr lze čerpat:
  • výhradně účelově
   • účelovost banka ověřuje na základě předložených dokladů (faktur, kupní smlouvy, zprávy o stavu výstavby či rekonstrukce apod.)
  • zpravidla bezhotovostně, mimořádně šekem
  • jednorázově – nejpozději do 6 měsíců od data podpisu smlouvy o úvěru
  • postupně – po dobu 24 měsíců od data podpisu smlouvy (až 48 měsíců při čerpání státní finanční podpory)
  • úvěr lze čerpat v několika měnách (CZK, USD, EUR a CHF)
  • po dobu platnosti úrokových podmínek u něj platí pevná úroková sazba s fixací na 1 rok až 10 let
 • splácení úvěru:
  • po úplném vyčerpání
  • měsíčně nebo čtvrtletně konstantními částkami, které zahrnují úhradu úroků a splátku jistiny (měsíční nebo čtvrtletní anuita)
  • splácením jistiny (měsíčně či čtvrtletně) odděleně od úhrady úroků (měsíčně či čtvrtletně)

Výhody hypotečního úvěru:

 • rozložení dluhu na delší časové období – předpoklady pro pozitivní vývoj peněžních toků
 • zajišťovací prostředek a objekt úvěru jsou zpravidla totožné
 • možnost využít státních finančních podpor k úvěrování bytové výstavby a modernizace bytového fondu

Hypotečního úvěr umožní profinancování:

 • koupě nemovitosti do vlastnictví
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
 • koupě spoluvlastnického podílu k nemovitosti
 • výstavby nemovitosti a přístaveb
 • rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitostí
 • zhodnocení pozemků
 • konsolidace dříve poskytnutých úvěrů použitých na investice do nemovitosti

Jak získat hypoteční úvěr?

 • kontaktujte svého bankovního poradce
 • volejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521

Vyhledávání

Hlavní navigace