Edukace, trendy

    Sledujeme vývoj inovačních metod a postupů na trhu a setkáváme se s experty. S metodami a trendy vás seznamujeme v rámci inovačních eventů a v budoucnu plánujeme ještě intenzivněji ve spolupráci s HR a agilními kouči. Preferujeme WS či learning by doing.

    Sledujeme vývoj inovačních metod a postupů na trhu a setkáváme se s experty. S metodami a trendy vás seznamujeme v rámci inovačních eventů a v budoucnu plánujeme ještě intenzivněji ve spolupráci s HR a agilními kouči. Preferujeme WS či learning by doing.