Jobs to be done

    Kombinovaná metoda facilitovaných WS a výzkumných postupů. Pohled na současné produkty novýma očima. Podrobná analýza životního cyklu produktu z pohledu klientových potřeb a kritérií úspěšnosti. V navazujícím kvantitativním výzkumu se ověřuje, kde se daří a kde lze v produktu inovovat. Metoda JTBD umožňuje posouvat současné produkty a služby o další úroveň.

    Kombinovaná metoda facilitovaných WS a výzkumných postupů. Pohled na současné produkty novýma očima. Podrobná analýza životního cyklu produktu z pohledu klientových potřeb a kritérií úspěšnosti. V navazujícím kvantitativním výzkumu se ověřuje, kde se daří a kde lze v produktu inovovat. Metoda JTBD umožňuje posouvat současné produkty a služby o další úroveň.