Design Sprint

    Facilitovaná inovační metoda umožňující během 5 po sobě jdoucích dní vytvořit ve spolupráci s interním týmem k hrubému nápadu detailní koncept, ztvárnit jej v prototypu a otestovat. Díky Design sprintu rychle rozpracujete již konkrétní nápad a odhalíte případná slabá místa.

    Facilitovaná inovační metoda umožňující během 5 po sobě jdoucích dní vytvořit ve spolupráci s interním týmem k hrubému nápadu detailní koncept, ztvárnit jej v prototypu a otestovat. Díky Design sprintu rychle rozpracujete již konkrétní nápad a odhalíte případná slabá místa.