Personas (user experience)

    Inovační metoda pro odhalení modelů klientského chování. Fokus je kladen na současné typické uživatele konkrétního produktu/služby. Identifikace silných potřebových segmentů, méně spokojených segmentů a definice prázdných míst. Výsledkem jsou nové příležitosti pro backlog.

    Inovační metoda pro odhalení modelů klientského chování. Fokus je kladen na současné typické uživatele konkrétního produktu/služby. Identifikace silných potřebových segmentů, méně spokojených segmentů a definice prázdných míst. Výsledkem jsou nové příležitosti pro backlog.