Aktuality

Komerční banka spustila nové internetové stránky o inovativních projektech – KB Innovation Point

Inspirativní příklady realizací zajímavých inovativních projektů nyní naleznou zájemci o chytrá řešení na nových webových stránkách Komerční banky. Na jednom místě bude možné nalézt konkrétní příklady z praxe z různorodých oblastí, jako jsou například energetické úspory, ekologie, doprava apod.

Program Komerční banky „Nastartujte se“ opět podpoří začínající firmy, letos už popáté

Podpořit začínající podnikatele v České republice je již pátým rokem hlavním cílem grantového programu Komerční banky ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) – Nastartujte se. Své podnikatelské projekty mohou zájemci přihlásit do 8. 9. 2017. Zajímavou finanční injekci v rámci programu získali v minulých ročnících například tvůrci výukového programu matematiky pro první a druhé třídy základních škol, výrobci tyčinek z cvrččí mouky, autoři originálních designových svítidel nebo vývojáři mobilní aplikace pro snadné parkování.

KB a skupina EIB podpoří rozvojové projekty v ČR částkou přes 8 miliard Kč

Komerční banka od začátku roku uzavřela partnerské smlouvy s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) v celkové výši 8,1 miliard Kč na podporu českých podnikatelů. Komerční banka (KB) a Evropský investiční fond poskytnou českým malým a středním firmám na inovační projekty 5,4 miliardy Kč v programu EuroInovace. Zvýhodněný úvěr EuroInovace nabízí klientům nižší úrok a menší požadavky na zajištění. Dále pak Komerční banka a Evropská investiční banka poskytnou českým společnostem, které se věnují zaměstnávání mladých osob zvýhodněné úvěry ve výši 2,7 miliard Kč v programu EuroPremium Young. KB a SG Equipment Finance jsou v posledních letech lídrem v poskytování zvýhodněného financování ve spolupráci s evropskými finančními institucemi. V minulém roce uzavřely s Evropským investičním fondem, Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy smlouvy v celkové výši 17 miliard Kč.

Komerční banka připravila specializované webové stránky pro exportéry a importéry

Kompletní informace ze zahraničních trhů nyní naleznou exportéři a importéři na nových webových stránkách Komerční banky. Na jednom místě najdou české firmy vybrané ekonomické zprávy a analýzy, databáze potenciálních odběratelů a dodavatelů, profily zemí, kalendář oborových akcí nebo informace o právních předpisech a clech.

Nová služba Komerční banky pomůže firmám v jejich růstu

Komerční banka začala svým firemním klientům poskytovat služby v rámci výjimečného poradenského konceptu KB Advisory Point. Ve spolupráci s renomovanými společnostmi M.C.Triton a Grant Thornton Advisory nabízí pro majitele a manažery firem odborný pohled na fungování jejich společností včetně návrhu konkrétních řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti. Komerční banka má dlouhodobě největší podíl v oblasti firemního bankovnictví.

Komerční banka podpoří investice do zemědělství i agrární export

Komerční banka prodloužila spolupráci s Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR. Prioritami spolupráce pro nadcházející období budou zejména podpora rozvoje exportu českých potravin a zemědělských komodit a podpora investic do zemědělství a potravinářství s efektivním využitím čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU včetně zvýhodněných programů připravených ve spolupráci s evropskými finančními institucemi.

Komerční banka a EIB podpoří zaměstnávání mladých lidí téměř miliardou korun

Komerční banka ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) navýšily téměř o miliardu korun (30 milionů eur) finanční prostředky v programu EuroPremium Young určené na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Zvýhodněné financování lze kombinovat s evropskými dotacemi.

KB ve spolupráci s evropskými finančními institucemi rozdělila více než 21 miliard korun

Komerční banka poskytla svým klientům na úvěrech ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) přes 1200 úvěrů v objemu více než 21 miliard korun. Skupina KB se v posledních letech stala nejvýznamnějším a v některých programech i exkluzivním partnerem evropských finančních institucí v ČR.

Již téměř 70 začínajících podnikatelů získalo výhodný úvěr od Komerční banky

Zvýhodněný Profi úvěr Start pro začínající podnikatele bez historie získalo již 67 projektů, dalších několik desítek KB aktuálně posuzuje. Poskytnuto bylo financování v objemu 42 milionů Kč. Profi úvěr Start vznikl ve spolupráci s Evropským Investičním fondem (EIF).

Komerční banka se stala bankovním partnerem ESA BIC Prague - prvního kosmického inkubátoru v CEE

Bankovním partnerem prvního podnikatelského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA) v zemích Visegrádské skupiny a východní Evropy se stala Komerční banka. Během následujících pěti let bude zajišťovat zvýhodněné úvěrové financování až pro 25 začínajících firem zaměřených na aplikaci vesmírných technologií do běžného života.

Skupina Komerční banky se stala klíčovým partnerem evropských finančních institucí v ČR

V posledních třech letech (2013 – 2015) získala Skupina KB od Evropské investiční banky (EIB), Evropského investičního fondu (EIF) a Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) pro své klienty téměř 1,2 miliardy EUR (32 miliard Kč).

Cestou k úsporám a vyšší konkurenceschopnosti je úvěr EuroEnergie od Komerční banky

Konkurenceschopnost českých firem podpoří zvýhodněné financování energetických úspor od KB. Komerční banka je jedinou bankou v ČR, která ve spolupráci s EIB poskytuje úvěr EuroEnergie s 80% zárukou a úrokovým zvýhodněním 0,3 % p. a.

Unikátní nabídka financování začínajících podnikatelů bez podnikatelské historie

KB ve spolupráci s Evropským investičním fondem nabízí jako první banka na českém trhu financování projektů nově vznikajících podnikatelů. Produkt Profi úvěr Start je určen pro fyzické osoby podnikatele i malé a střední firmy.

Aktuální podpora obcí a měst z fondů EU a mnohé další

Sledujte aktuální dění v dotační oblasti prostřednictvím KB EU Point news

OP Životní prostředí vyhlásil další výzvy

Informace o dostupných dotacích pro Váš projekt – podnikatelé, veřejná správa a neziskové organizace

Posun příjmu plných žádostí v OP PIK

Pro programy podpory OP PIK: Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie, ICT a sdílené služby a Partnerství znalostního transferu byl termín pro příjem plných žádostí posunut na 1. 12. 2015

Nová iniciativa v hodnotě miliardy eur začíná umožňovat soukromé investice do energetické účinnosti

(tisková zpráva)

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil první výzvy

Informace o dostupných dotacích pro Váš projekt – podnikatelé

Komerční banka ve spolupráci s Evropskou investiční bankou podpoří zaměstnávání mladých

(tisková zpráva)

OP Životní prostředí vyhlásil první výzvy

Informace o dostupných dotacích pro Váš projekt – podnikatelé, veřejná správa a neziskové organizace