Nastavení prohlížeče

Pokud máte při přihlášení do MojeBanka / MojeBanka Business problémy se zobrazením vašeho certifikátu v souboru.

Stáhněte, odzipujte a spusťte tento soubor, provede vás nastavením

Pokud se chybové hlášení opakuje, kontaktujte prosím Klientskou linku přímého bankovnictví na čísle +420 955 551 552 nebo emailem mojebanka@kb.cz.