Benefiční akce a sbírky

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílejí ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru, nebo zapojením se do některé z benefičních akcí.

Zaměstnanci Skupiny Komerční banky darovali
v roce 2021 více než

2,2 milionu Kč

Benefiční akce a zaměstnanecké sbírky v roce 2021

Zásluhou solidarity zaměstnanců Skupiny KB, jsme mohli v loňském roce rozdělit 715 000 Kč mezi současné i bývalé kolegy, které postihla živelní pohroma na jižní Moravě. Dalších 975 489 Kč jsme rozdělili mezi dvacet tři domácností rodičů samoživitelů v tíživé životní situaci, kterým také z převážné části přispěli právě zaměstnanci interní sbírkou. Téměř tři sta zaměstnanců podpořilo Nadaci dojížděním do práce na kole v rámci květnové výzvy a ujelo dohromady 65 971 kilometrů. Stejná suma v korunách byla předána Nadaci právě na podporu rodičů samoživitelů. Dne 15. září se konal jubilejní 10. charitativní golfový turnaj, jehož výtěžek 185 000 Kč putoval na podporu dlouhodobého projektu s Institutem Pallium. V září jsme se společně se zaměstnanci účastnili sportovního dne Komerční banky. Během tradičního Týdne s Nadací, který se konal v druhém říjnovém týdnu, se pak napříč celou republikou uskutečnila Snídaně pro Nadaci, jejíž výtěžek byl 218 682 Kč.

Mnoho zaměstnanců se zapojilo do vánoční aukce. Nejenže položky do aukce vlastnoručně vyrobili, ale poté i vydražili za 19 910 Kč. Konec roku se nesl v duchu prodeje vánočních poukazů s názvem Úsměv dítěte – výtěžek 20 500 Kč pomohl, stejně jako částka získaná z aukce výrobků, Centru LOCIKA. Sumu 40 410 Kč jsme tak věnovali na podporu anonymního chatu a linky na webu Dětství bez násilí. V loňském roce také na 400 zaměstnanců využilo dobrovolnický den. Uklízeli Česko, zapojili se do největšího swapu nebo pomáhali v ostravské Zoo. Jsme rádi, že je inspirujeme k dobrým skutkům a za jejich pomoc moc děkujeme!