Děkujeme za podporu v roce 2022

Ze srdce děkujeme za finanční podporu všem dárcům. Vážíme si každého příspěvku, který na svou činnost obdržíme. Jsou to právě naši dárci, kteří naplňují podstatu našeho poslání.

Hlavním dárcem Nadace Jistota v roce 2022 i v letech předchozích je Komerční banka, která darovala nadaci prostředky ve výši 17 233 035 korun. ­Děkujeme dceřiným a sesterským společnostem za jejich pravidelnou roční podporu, štědrost v rámci humanitární pomoci Ukrajině i za aktivní účast na benefičních akcích nadace. Společnost Amundi v roce 2022 věnovala 74 400 korun, Factoring KB 131 400 korun, KB Pojišťovna 150 tisíc korun a SG Equipment Finance 273 tisíc korun. Příspěvky těchto čtyř společností směřovaly na pomoc rodičům samoživitelům. Roční příspěvek ve výši 421 tisíc korun darovala společnost ALD Automotive na projekty v oblasti hospicové a paliativní péče.

Podpora aktivit, jejichž hodnota a trvání přesahují do budoucnosti, je pro nás důležitá, proto děkujeme KB Penzijní společnosti za finanční podporu ve výši 2 milionů korun, díky které máme možnost se připojit k iniciativě SÁZÍME BUDOUCNOST Nadace Partnerství a k jejímu cíli vysázet 10 milionů stromů. V roce 2022 byla vypsána první společná grantová výzva s cílem vrátit zeleň do přírody, díky níž bylo podpořeno devět projektů v pěti krajích a vysázeno 621 stromů a 121 keřů.