Fondy Nadace Jistota

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do Strategie Nadace.

Otevřený fond Správní rady

Žadatelé z nestátních neziskových organizací mohou požádat o nadační příspěvky v rámci Otevřeného fondu Správní rady. Sběr žádosti probíhá čtyřikrát v roce a o aktuálních termínech vždy informujeme prostřednictvím komunikačních kanálů. Grantové výzvy pokrývají čtyři pilíře nadační podpory: ranou péči, sociální a zdravotní hendikep a hospicovou péči. Z Otevřeného fondu bylo v roce 2018 podpořeno 19 ročních projektů částkou 3 130 689 Kč.

Více informací o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

V tomto fondu je alokováno nejvíce peněz a zajišťuje díky tomu financování navázaných víceletých projektů. Dáváme tak neziskovým organizacím jistotu rozvoje a dlouhodobější podpory. Z Fondu Jistota byly v roce 2018 podpořeny projekty v částce 4 121 800 Kč.

Potenciální dlouhodobé partnery oslovuje a hledá Nadace sama. Přehled aktuálních dlouhodobých projektů najdete zde.

V rámci toho fondu jsou vybírány roční seniorsky zaměřené projekty ke společné podpoře s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky, které Nadaci každoročně přispívají. Ve spolupráci s dceřinými společnostmi tak Nadace v roce 2018 rozdělila na podporu posílení kvality seniorů 1 177 074 Kč.

Více informací o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Ty může Správní rada Nadace podpořit částkou do výše až 100 000 Kč. Dalším specifikem programu je, že došlé žádosti hodnotí komise složená z nejvýznamnějších individuálních přispěvatelů Nadace. V roce 2018 byly podpořeny projekty v celkové částce 951 230 Kč.

Více informací o aktuálních grantových výzvách najdete zde.

Fond pro zaměstnance Skupiny KB shromažďuje finanční rezervy na podporu zaměstnanců, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Vybraným zaměstnancům bylo v roce 2018 uvolněno z tohoto fondu 364 833 Kč. Více informací najdete zde.