Podpora hospicové péče

Podpora domácích hospiců


Vzhledem k dlouhodobým a prozatím neúspěšným snahám domácích hospiců navázat spolupráci se zdravotními pojišťovny, aby se tak domácí hospicová péče stala součástí nehrazené zdravotnické péče, se Nadace Jistota rozhodla domácím hospicům situaci alespoň ulehčit. Zavázala se tak každoročně věnovat domácím hospicům sdruženým v Asociaci hospicové a paliativní péče půl milionu korun na zajištění osobních nákladů zdravotních sester, které v prostředí domovů péči poskytují. V roce 2015 bylo z tohoto příspěvku bylo vyčerpáno 500 tisíc Kč.


Podpora kamenných hospiců


Každoročně také Nadace Jistota poskytuje v rámci společného projektu s Asociací poskytovatelů hospicové a paliativní péče finanční příspěvky na vybavení kamenných hospiců). Díky tomu se podílíme na zvyšování kvality péče a pohodlí pacientů i ošetřujícího personálu.
V roce 2015 Nadace Jistota rozdělila téměř 300 tisíc korun vybraným hospicovým zařízením na nákup potřebného vybavení.

Podpora vzdělávání a osvěty

Další dlouhodobé projekty zaměřené na paliativní péči navázala Nadace také s Cestou domů a Centrem paliativní péče. V tomto případě se Nadace rozhodla věnovat prostřědky nikoli do přímé péče, ale do šíření osvěty a informací o paliativní péči. V rámci společných projektů proběhnou stáže a semináře pro širokou veřejnsot organizované Cestou domů a odborné kurzy zaměřené na paliativní péči. S Centrem paliativní péče má Nadace navázaný program podpory vzdělávání studentů lékařských fakulty v oblasti paliativní medicíny.