Raná péče a péče o děti

Pomoc odloženým dětem

Nadace Jistota se zaměřuje na ranou péči o dítě v podobě podpory spolku Babybox pro odložené děti – Statim.
Babyboxy jsou pro odložené děti často poslední záchranou. Rodičky zde mohou odkládat děti, o které se nemohou či nechtějí starat. Tento projekt, u jehož počátku Nadace stála, se dokázal zařadit mezi nejvýznamnější projekty v zemi. Nadace Jistota pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých bedýnek za babyboxy s novou, modernější technologií.

V roce 2015 přispěla Nadace na opravy a obnovy babyboxů částkou přesahující půl milionu korun. Sdružení Babybox se tedy podařilo z nadačních prostředků zachránit od svého počátku do června 2016 celkem 46 dětí.
Nadace patří k nejvýznamnějším partnerům Babyboxů v České republice. Přispívá tak k ochraně toho nejcennějšího, začínajícího lidského života.

Raná diagnostika autistických dětí

V roce 2015 Nadace zahájila víceletý projekt s organizací Národní ústav pro autismus - NAUTIS (dříve Apla). Nadace poskytla finanční prostředky na otevření nového centra pro ranou diagnostiku a terapie dětí s poruchou autistického spektra. V rámci tohoto projektu se Nadace zavázala poskytovat tříletou podporu v celkové částce přesahující 750 tisíc korun, v roce 2015 z toho již bylo vyčerpáno necelých 300 tisíc