Sociální hendikep

Pomáháme rodinám v krizi


V roce 2015 Nadace zahájila dlouhodobý projekt s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového centra v oblasti s vyšším výskytem lidí sociálně znevýhodněných. Dům Tří přání pracuje s dětmi a jejich rodinami, které se z různých důvodů ocitli v krizové situaci. Nadace se zavázala organizaci podporovat po dobu tří let celkovou částkou přesahující 2 miliony korun. V roce 2015 bylo z této částky vyčerpáno 300 000 Kč
 

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů


V programu Doprovázení dáváme dětem a mladým lidem z dětských domovů naději na hodnotný život a doprovázíme je na cestě k samostatnosti.

V roce 2015 Nadace financovala výzkum organizace Mimo domov z.s., který odhalil klíčové problémy, se kterými se tato cílová skupina při svém odchodu z dětského domova potýká.
Na základě zjištění vyplývající z výzkumu pak Nadace v závěru roku uskutečnila program na podporu organizací věnujících se systematickému doprovázení mladých lidí z dětských domovů na jejich cestě za osamostatněním se. V tomto programu byly podpořeny organizace Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském kraji a Centrum Don Bosco působící na Pardubicku.
Celkem bylo na tyto projekty rozděleno 330 000 Kč a dalších 473 000 Kč bylo rozděleno v první polovině roku 2016.

 

Sportem proti kriminalitě


Nadace jistota také dlouhodobě podporuje organizaci Sport bez předsudků, jejímž cílem je sportovními aktivitami předcházet vzniku patologických jevů. Na aktivity této organizace pomáhající dětem ze sociálně vyloučených lokalit Nadace přispěla částkou 135 000 Kč