O nadaci 

Pomáháme a podporujeme aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Nadace a skupina KB

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou:

  • Raná péče a pomoc předškolním dětem
  • Sociálně hendikepovaní dospívající
  • Zdravotně postižení dospělí
  • Posílení kvality života seniorů
  • Hospicová a paliativní péče.

Již více než dvě desítky let se podílíme na zlepšování kvality života lidí s různým hendikepem. Přispíváme na projekty neziskových organizací, jež pomáhají lidem ve všech fázích života překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění.

Pomáháme i nefinanční cestou a vzděláváním. Pravidelně realizujeme Týden s Nadací určený zaměstnancům Komerční banky a kurz finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových klubů.

Hlavním dárcem Nadace Jistota je Komerční banka a její dceřiné a sesterské společnosti. Velmi důležití jsou pro nás ale i dárci z řad zaměstnanců Skupiny KB a další, kteří nám pravidelně přispívají. Kromě pravidelných dárců nás zaměstnanci podporují i prostřednictvím účasti na golfovém turnaji nebo zakoupením snídaně, kalendáře či fotografií. Veškeré podpory si velmi vážíme!

Nadace Jistota rozděluje své finanční prostředky do pěti základních fondů, v rámci nichž přispívá na vybrané projekty zapadající do strategie Nadace.

Za rok 2018 jsme přispěli na 42 nových ročních projektů částkou 5 623 826 Kč; 4 121 800 Kč činily nadační příspěvky v rámci dlouhodobé spolupráce, celkem jsme rozdělili 9 745 626 Kč.

Číslo účtu Nadace Jistota: 2970297/0100

O chod nadace se stará správní rada tvořená zkušenými pracovníky finančního sektoru – zaměstnanci Komerční banky, kteří garantují spravedlivý a objektivní proces rozdělovaní darů. Dohled nad fungováním Nadace drží dozorčí rada, která v roli kontrolního mechanismu zajišťuje účelnost vynaložených prostředků našich dárců. 

Správní rada

Dozorčí rada

Časté dotazy

Číslo účtu Nadace Jistota je 2970297/0100

Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací. Individuální žádosti neumíme uspokojivě řešit. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze nestátním neziskovým organizacím v rámci jednotlivých grantových výzev. Sledujte náš Grantový harmonogram. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nadace Jistota pomáhá a podporuje aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

Činnost Nadace Jistota se opírá o pět hlavních pilířů, jimiž jsou:

  • Raná péče a pomoc předškolním dětem
  • Sociálně hendikepovaní dospívající
  • Zdravotně postižení dospělí
  • Posílení kvality života seniorů
  • Hospicová a paliativní péče.

Více najdete v sekci Oblasti pomoci.

Předkládaný projekt musí zapadat do koncepce Nadace KB Jistota a odpovídat zadání vyhlášené grantové výzvy. Bližší informace najdete zde.

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.

Výše žádosti se většinou pohybuje v rozmezí 50 - 200 tisíc Kč. Více informací najdete u každé aktuálně vyhlášené grantové výzvy. Nákladnější projekty Nadace podporuje v rámci dlouhodobé projekty tzv. Fondu Jistota, jehož partnery však oslovuje Nadace sama.