Oblasti podpory

Kurzy finanční gramotnosti pro pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Finanční gramotnost Multiplikace

Mládež a mladí dospělí jsou ekonomicky nestabilní a mnohdy jsou cílovou skupinou úvěrových firem. Často si půjčují a mají zkreslené informace o fungování úvěrů, debetních služeb, paušálních i kreditních plateb u mobilních operátorů atp. Půjčují si peníze, nebo služby, aniž by bylo reálné, že je zaplatí. Nemají zkušenost, ani návyk z rodiny, jak hospodařit s penězi. Je přirozené, že chtějí utrácet, měli by však vědět, jak na to.

Projekt Finanční gramotnosti Multiplikace se zaměřuje na cílovou skupinu dospívajících, kteří navštěvují nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Prostřednictvím proškolení pracovníků nízkoprahových klubů dojde k multiplikaci předávaného know-how cílové skupině. Kurz připravila Nadace ve spolupráci se zaměstnanci Komerční banky a Českou asociací streetwork, která sdružuje nízkoprahové sociální služby.

Předpokládá se účast 20 dětí na každého vyškoleného pracovníka. Při účasti 20 pracovníků na školení dojde tedy v každém kole Finanční gramotnosti k potenciálnímu zasažení 400 dětí a dospívajících z nízkoprahových klubů.

Lektory kurz jsou Jarka Janíčková (Proxima Sociale), Dagmar Klárová (Proxima sociale) a Jan Waldahauser (Komerční banka).

Kromě školení samotného jsou v průběhu projektu v zapojených NZDM zdarma distribuovány preventivní materiály v podobě komiksových příběhů na plakátech a kapesních letácích, prostřednictvím nichž dochází ke snazší komunikaci ožehavějších témat.

Komiksy přirozeným způsobem „provokují“ klienty k diskusi na dané téma.

Soutěž a rozpočet na zkoušku

Kluby, které svým mladým klientům přednesou všechny čtyři moduly, se budou moci zapojit do vyhlášení tzv. minigrantů. Nadace vyhlásila soutěž o nejzajímavější nápad na malý projekt s veřejnou prospěšností, který bude dotovat částkou 20 000 Kč. Projekt by měly na základě získaných znalostí vypracovat děti a dospívající sami a navrhovatelé vítězného projektu by jej měli rovněž sami pod dohledem proškoleného pracovníka realizovat.

Děti se tak naučí základům reálného hospodaření s penězi a získají vhled do hodnoty peněz prostřednictvím praktického nácviku.

Současný stav

Aktuálně již proběhla čtyři kola školení Finanční gramotnosti a kurz absolvovalo celkem 56 účastníků.

Témata školení

Školení Finanční gramotnosti je rozděleno do čtyř tematických bloků, se kterými jsou pracovníci NZDM seznámeni během jednoho dne, předávat je mladým klientům však budou samostatně v několika etapách.