Posílení kvality života seniorů

V tomto pilíři bylo v roce 2018 rozděleno:

1 177 074 Kč

Naše podpora neopomíjí seniory. Fond Skupiny KB je zaměřen na posílení kvality života seniorů zejména s důrazem na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Podpořeny byly různé programy pro aktivizaci seniorů nebo například tréninky paměti a kognitivních funkcí, vše se snahou podpořit rodinu jako celek. Podpořili jsme například organizace LECCOS, z. s., Anděl Strážný, z.ú., či Spokojený senior - KLAS z.s.. Finanční prostředku do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky.