Hospicová a paliativní péče

Celkem jsme v roce 2018
pro tuhle oblast věnovali: 

2 537 964 Kč

Důstojný závěr života

Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života. Aktivity Nadace se v roce 2018 opět zaměřili na podporu paliativní a hospicové péče. Během roku 2018 vyčlenila Nadace na projekty v této oblasti částku 1 360 890 Kč. Nadace Jistota v této oblasti spolupracuje například s Cestou domů a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (Česká společnost paliativní medicíny).

Vzdělávání odborníků

S Cestou domů byl v roce 2015 zahájen víceletý projekt zaměřený na vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti paliativní medicíny a realizaci stáží pro odbornou veřejnost. V tomto projektu jsme pokračovali i v roce 2018, kdy jsme jeho realizaci uvolnili 200 000 Kč. Vzdělávací projekty probíhaly i ve spolupráci s Centrem paliativní péče. Projekt „Konec dobrý, všechno dobré“ vzdělává studenty medicíny v tématu paliativní péče a v roce 2018 proběhla jeho poslední fáze. Další projekt byl zaměřen na vzdělávání praktických lékařů. Finančně však byly projekty podpořeny již v minulém roce.

Systémové změny v oboru

Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče. V roce 2018 Nadace pokračovala v podpoře České společnosti paliativní medicíny. Podpořený projekt je zaměřen na rozvoj dětské paliativní péče v České republice. V roce 2017 jsme se zavázali k postupnému vyplacení částky 1 230 000 Kč, v roce 2018 bylo z částky vyplaceno 380 000 Kč.

Život 90 posyktuje pečovatelské a odlehčovací služby a provozuje také komunitní centrum pro seniory a jejich blízké.