Hospicová a paliativní péče

Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života. Podporujeme rozvoj mobilní hospicové péče, rozvoj dětské paliativní péče, vzdělávání odborné i laické veřejnosti, vědu a výzkum a zkvalitnění péče o pozůstalé. Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče. Podpořené projekty umožní lidem v terminálním stadiu onemocnění zůstat v posledních dnech života doma, v kruhu rodiny a přátel, bez zbytečných bolestí a s kvalifikovanou zdravotní péčí.

Celkem jsme v roce 2021
na podporu oblasti hospicové
a paliativní péče věnovali

1 655 773 Kč

Podpora v roce 2021

Dlouhodobě podporujeme rozvoj dětské paliativní péče v České republice – více informací v článku.

V roce 2021 jsme zahájili tři dlouhodobé projekty. Podpořili jsme odborný růst profesionálů v mobilních hospicích s Fórem mobilních hospiců a v prvním roce tříletého projektu darovali 224 344 Kč. Celková částka dlouhodobého projektu je stanovena na 1 200 040 Kč. Více informací zde.

Institutu Pallium jsme v roce 2021 věnovali 300 tisíc Kč na systematický rozvoji dětské paliativní péče. V letech 2021–2024 jsme na tento projekt připraveni darovat celkovou částku ve výši 1 200 000 Kč. Více informací zde.

Druhým dlouhodobým projektem s Institutem Pallium je online poradna dětské paliativní péče – expertní podpora poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb. Tento projekt poběží v letech 2021–2023 a celková částka je 700 000 Kč. V roce 2021 jsme na online poradnu poskytli částku 457 205 Kč.

Dále jsme v roce 2021 v této oblasti podpořili organizaci Cesta domů a Centrum paliativní péče.