Hospicová a paliativní péče

Pomáháme lidem prožít důstojný závěr života. Podporujeme rozvoj mobilní hospicové péče, rozvoj dětské paliativní péče, vzdělávání odborné i laické veřejnosti, vědu a výzkum a zkvalitnění péče o pozůstalé. Podílíme se na systémových změnách v oboru paliativní péče.

Celkem jsme v roce 2020
na podporu oblasti hospicové
a paliativní péče věnovali

893 781 Kč

Podpora v roce 2020

Podpořené projekty umožní lidem v terminálním stadiu onemocnění zůstat v posledních dnech svého života doma, v kruhu rodiny a přátel bez zbytečných bolestí a s kvalifikovanou zdravotní péčí. V roce 2020 byla částka 893 781 Kč určená pro oblast mobilní hospicové péče rozdělena mezi šest organizací.

Podpořeni byli

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.; Hospic svaté Hedviky, o.p.s.; Domácí hospic Vysočina, o.p.s.; Sdílení o.p.s.; Amelie, z.s.; Poradna VIGVAM, z.ú. Více informací naleznete zde.

Dlouhodobé projekty

Cesta domů, z.ú.: stabilizace sesterského týmu a rozvoj a nastavení systému vícerychlostní péče.

Cesta domů, z.ú.: veřejná poradna pro pozůstalé.

Centrum paliativní péče, z.ú.: systémové hodnocení kvality paliativní péče.

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.: rozvoj dětské paliativní péče v ČR.