Mimořádná pomoc v roce 2020

Nadace Jistota věnovala na zmírnění
následků koronavirové pandemie
v roce 2020 celkem částku

2 816 880 Kč

Mimořádná grantová výzva I.

Koncem března Nadace reagovala na koronavirovou pandemii mimořádnou grantovou výzvou. Podpořili jsme dvacet nestátních neziskových organizací nejrůznějšího zaměření celkem 1 milionem korun. Každé z nich jsme věnovali 50 tisíc Kč. Finanční podpora byla určena na zmírnění následků koronavirové pandemie a dopadů nutných restrikcí na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací.

Podpořeny byly tyto organizace

Dvaceti organizacemi podpořenými v rámci první výzvy jsou: A DOMA z.s., Anděl Strážný, z.ú., Borůvka Praha o.p.s., Borůvka, Borovany spolek, Centrum Don Bosco – Salesiánský klub mládeže, Centrum LOCIKA, z.ú., Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Cesta domů, z.ú., Dětské krizové centrum, z.ú., Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, Domov Sue Ryder, z.ú., Dům tří přání, z.ú., Farní charita Beroun, Národní ústav pro autismus, z.ú., Rodinné Integrační Centrum z.s., Sdílení o.p.s., Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., Spokojený senior – KLAS z.s., Středisko rané péče SPRP – pobočka České Budějovice a ŽIVOT 90, z.ú.

Mímořádná garantová výzva II.

V rámci mimořádné grantové výzvy s pořadovým číslem II, kterou jsme opět reagovali na koronavirovou krizi, byly vybrány projekty čtrnácti neziskových organizací a mezi ně byla rozdělena celková částka 1 816 880 Kč. Nadace podpořila samoživitele a dlouhodobě pečující, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v návratu do běžného života, ale také rozvoj distanční pomoci klientům neziskových organizací.

Podpořeny byly tyto organizace

Diakonie ČCE, Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., Hašle z.s., Společnost pro ranou péči, Centrum LOCIKA, z.ú., Dětské krizové centrum, z.s., Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita České Budějovice, Charita Uherský Brod, Cesta domů, z.ú., Fokus Praha, z.ú., Společnost pro ranou péči, APLA Jižní Čechy, z.ú., Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s..