Mimořádná pomoc v roce 2022

Mimořádná krizová situace zapříčiněná válečným konfliktem na Ukrajině vyvolala v české společnosti ohromnou vlnu solidarity a nejinak tomu bylo i mezi dárci Skupiny KB

Pomoc pro Ukrajinu
v roce 2022

17 470 154 Kč

Pomoc pro Ukrajinu

Společně se zaměstnanci Skupina KB poskytla 17 470 154 korun na pomoc Ukrajině. Komerční banka za tímto účelem darovala nadaci 7,84 milionu korun, ESSOX a ESSOX Finance 1 milion korun, Modrá pyramida 350 tisíc korun, KB Penzijní společnost 300 tisíc korun, SGEF 227 tisíc korun, KB Pojišťovna 250 tisíc korun, ALD Automotive 100 tisíc korun a Factoring KB 60 tisíc korun. Díky nekonečné štědrosti dárců z řad zaměstnanců Skupiny KB jsme prostřednictvím humanitární sbírky získali více než 5 milionů korun a tuto částku jsme zdvojnásobili.

Finanční prostředky ve výši 10 milionů korun byly poskytnuty Českému červenému kříži na okamžitou humanitární pomoc Ukrajině. 2 223 693 korun bylo rozděleno mezi 12 projektů neziskových organizací aktivních v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v ČR, které nám doporučili přímo zaměstnanci Skupiny KB. 3,2 milionu korun bylo darováno humanitární organizaci ADRA a ČČK na pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny a část prostředků byla využita na přímou podporu rodin ubytovaných ve školicím středisku KB na Palmovce, které se stalo domovem pro maminky, jejich děti a několik babiček prchajících před válkou z Ukrajiny.