Sociálně hendikepované děti a dospívající

Přispíváme na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Podporujeme prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Pomáháme rodinám v krizi i dětem vyrůstajícím mimo domov.

Celkem jsme v roce 2020
poskytli na oblast dětí
se sociálním hendikepem částku

926 798 Kč

Naše pomoc

V roce 2020 jsme podpořili šest projektů zaměřených na problémy sociálního charakteru částkou 926 798 Kč. Výzva Otevřeného fondu byla zaměřena na prevenci u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívajících. Zejména se jednalo o prevenci, diagnostiku a terapii dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním. Dále je to komplexní podpora rodiny a vývoje dítěte v náročných životních situacích.

Podpořeni byli

Centrum Locika, z.ú.; Poradna VIGVAM, z.ú.; Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.; Aufori, o.p.s.; Spolek přátel dětí Dětského domova rodinného typu Nechanice; Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Více informací naleznete zde