Podpora zaměstnanců Skupiny KB

Nadace Jistota je připravená přispět zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitnou v náročných životních situacích.

Nadace Jistota přispěla v roce 2020
zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitli
v náročné životní situaci, částkou

331 732 Kč

Nadační příspěvek může získat zaměstnanec Skupiny KB v platném pracovním poměru. Příspěvek může být použit v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků (manželka, manžel, děti, rodiče) nebo v jiných náročných situacích, které nenadále v rodinách zaměstnanců vyvstaly. 

Z nadačního příspěvku je možné hradit či spolufinancovat např. kompenzační zdravotní pomůcky, léčbu nad rámec zdravotního pojištění, ozdravné pobyty apod. Výše nadačního příspěvku je stanovena v maximální částce 100 tisíc Kč.

Kromě jednorázové podpory v náročné životní situaci Nadace nabízí také vedení zaměstnanecké sbírky. Nabízíme tak možnost, aby ostatní zaměstnanci mohli přispět kolegovi v nelehké situaci. Tato možnost je individuálně konzultována s každým žadatelem o příspěvek v rámci tohoto fondu.

Nadační příspěvek naopak nebude poskytnut v případě smrti zaměstnanců, kteří jsou pojištěni v rizikovém životním pojištění uzavřeném Komerční bankou.

Nadační příspěvek nebude rovněž poskytnut v případě, pokud k překlenutí náročné životní situace bude postačovat pojistné plnění nebo náhrady, které zaměstnanci či jejich rodinní příslušníci obdrží ze soukromě sjednaných pojištění (majetkové pojištění, úrazové pojištění apod.)

O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Nadace Jistota na základě předložené žádosti. Parametry žádosti konzultujte v kanceláři Nadace.