Podpora zaměstnanců Skupiny KB

Nadace Jistota je připravená přispět zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitnou v náročných životních situacích.

V roce 2021 jsme společně se zaměstnanci Skupiny KB
poskytli finanční podporu zaměstnancům ve výši

915 000 Kč

Pomoc zaměstnancům v roce 2021

V roce 2021 jsme společně se zaměstnanci Skupiny KB poskytli finanční podporu třem zaměstnankyním samoživitelkám, které se ocitly v náročné životní situaci, částkou 200 tisíc Kč. Díky interní sbírce zaměstnanců Skupiny KB jsme mohli pomoci zaměstnancům Komerční banky i bývalým kolegům, kteří se ocitli v náročné životní situaci v důsledku červnové živelní pohromy na jižní Moravě, částkou 715 000 Kč.

Pravidla podpory

Nadace Jistota je připravena přispět zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitnou v náročných životních situacích.

Nadační příspěvek může získat zaměstnanec Skupiny KB v platném pracovním poměru. Příspěvek může být použit v případech živelních pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků (manželka, manžel, děti, rodiče) nebo v jiných náročných situacích, které v rodinách zaměstnanců nenadále vyvstaly.

Z nadačního příspěvku je možné hradit či spolufinancovat např. kompenzační zdravotní pomůcky, léčbu nad rámec zdravotního pojištění, ozdravné pobyty apod. Výše nadačního příspěvku je stanovena v maximální částce 100 tisíc Kč.

Kromě jednorázové podpory v náročné životní situaci Nadace nabízí také vedení zaměstnanecké sbírky. Nabízíme tak možnost, aby ostatní zaměstnanci mohli přispět kolegovi v nelehké situaci. Tato možnost je individuálně konzultována s každým žadatelem o příspěvek v rámci tohoto fondu.

Nadační příspěvek naopak nebude poskytnut v případě smrti zaměstnanců, kteří jsou pojištěni v rizikovém životním pojištění uzavřeném Komerční bankou.

Nadační příspěvek nebude rovněž poskytnut v případě, pokud k překlenutí náročné životní situace bude postačovat pojistné plnění nebo náhrady, které zaměstnanci či jejich rodinní příslušníci obdrží ze soukromě sjednaných pojištění (majetkové pojištění, úrazové pojištění apod.).

O přidělení nadačního příspěvku rozhoduje Správní rada Nadace Jistota na základě předložené žádosti. Parametry žádosti konzultujte v kanceláři Nadace.