Podpora zaměstnanců Skupiny KB

Nadace Jistota přispěla v roce 2017
zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitli
v náročné životní situaci, částkou:

364 833 Kč

Program Srdeční záležitost

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. 

V předchozích šesti letech bylo celkem podpořeno 68 projektů v celkové částce 5,75 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. 
Více zde.

Fond pro zaměstnance Skupiny KB

Nadace Jistota je připravená přispět zaměstnancům Skupiny KB v případě, ocitnou-li se v náročných životních situacích. Nadační příspěvek může získat zaměstnanec Skupiny KB v platném pracovním poměru. Příspěvek může být použit v případech živelných pohrom, vážných zdravotních problémů zaměstnanců či jejich nejbližších rodinných příslušníků (manželka, manžel, děti, rodiče) či v jiných náročných situacích, které nenadále v rodinách zaměstnanců vyvstaly.
Více zde.