Péče o nejmenší děti

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život. Podporujeme projekty rané péče a péče o předškolní děti. Pomáháme dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního a sociálního stavu. Pomáháme s diagnostikou, odborným poradenstvím a edukací vedoucí ke kompenzaci zdravotního hendikepu a posílení kompetencí dětí i rodičů. Od roku 2021 podporujeme také rozvoj pěstounské péče na dobu přechodnou.

Celkem bylo na projekty v oblasti
péče o nejmenší děti v roce 2020
rozděleno

934 620 Kč

Garantová výzva 2020

V první grantové výzvě roku 2020 v rámci Otevřeného fondu jsme vybrali šest nových ročních projektů zaměřených na ranou péči a péči o děti předškolního věku, které komplexně podporují rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby a jejichž cílem je zvýšení kvality života dítěte. Nadace je podpořila částkou 934 620 Kč.

Podpořeni byli

APLA Jižní Čechy, z.ú.; Rodinné Integrační Centrum z.s.; Portimo, o.p.s.; Společnost pro ranou péči, z.s.; Arpida, centrum pro rehabilitaci, z.ú.; Salesiánské středisko mládeže České Budějovice. Více informací naleznete zde.

Dlouhodobé projekty:

BABYBOX pro odložené děti – Statim, z.ú.: obnova zastaralých babyboxů.

Národní ústav pro autismus, z.s.: vytvoření AutismPortu – virtuálního systému včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem.