Rodina a děti 

V sociální oblasti zaměřené na pomoc rodinám a dětem
jsme v roce 2021 rozdělili

5 870 378 Kč

Péče o nejmenší děti

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život. Podporujeme projekty rané péče a péče o předškolní děti. Pomáháme dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního a sociálního stavu. Pomáháme s diagnostikou, odborným poradenstvím a edukací vedoucí ke kompenzaci zdravotního hendikepu a posílení kompetencí dětí i rodičů. Od roku 2021 podporujeme také rozvoj pěstounské péče na dobu přechodnou.

V roce 2021 jsme finančně podpořili obnovu tří Babyboxů pro odložené děti celkovou částkou 600 tisíc Kč. Věnovali jsme 648 tisíc Kč na vznik interaktivního informačního portálu Dobrá rodina, o.p.s., který přiblíží náhradní rodinnou péči stávajícím i budoucím pěstounům a stane se rozcestníkem nejen pro ně, ale i pro děti v pěstounské péči a profesionály.

Dále jsme v této oblasti podpořili tyto organizace: Don Boscolo, EkoInkubátor, Yourchance, Letní dům.

Sociálně hendikepované děti a dospívající

Přispíváme na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Podporujeme prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Pomáháme dětem ohroženým domácím násilím, rodinám v krizi i dětem vyrůstajícím mimo domov.

V roce 2021 jsme finančně podpořili Dětské krizové centrum, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. V rámci dlouhodobého projektu jsme v letech 2018–2021 financovali rozvoj odborné péče o ohrožené děti a jejich rodiny, pomohli posílit personální kapacity, vznik nového pracoviště a výstavbu webových stránek www.ditekrize.cz. Centru LOCIKA jsme darovali téměř 800 tisíc Kč a kapacity z řad zaměstnanců Komerční banky na vývoj aplikace, která bude digitálním řešením pro děti ohrožené domácím násilím a přispěje ke včasnému vyhledání pomoci.

Dále jsme v této oblasti podpořili tyto organizace: Dům tří přání, Slezská diakonie, Poradna při finanční tísni, Nadace Albatros. Pomáháme také rodičům samoživitelům v těžké životní situaci. Více informací na stránce Samoživitelé.