Samoživitelé

Rodiče samoživitelé pečující o nezaopatřené dítě či děti jsou dlouhodobě ohroženou skupinou, kterou navíc pandemie výrazně zasáhla. Proto chceme těmto rodinám společně s našimi dárci usnadnit jejich nelehkou životní cestu.

V roce 2021 jsme společně se zaměstnanci Skupiny KB
pomohli 23 rodinám samoživitelů částkou

975 489 Kč

Pomoc v roce 2021

V roce 2021 jsme směřovali pomoc samoživitelům prostřednictvím těchto organizací: Šance podaná ruka, ICOS Český Krumlov, IPC Vysočina, Armáda spásy v České republice, Národní ústav pro autismus, Diecézní charita České Budějovice, Naděje, Statek Vlčkovice a Farní charita Česká Lípa.

Projekt roku 2022

Oslovili jsme grantovou výzvou v roce 2022 samoživitele, kterým bychom rádi společně s našimi dárci podali pomocnou ruku a pomohli jejich nepříznivou situaci zklidnit, a pokud to bude možné, i trvale a udržitelně zlepšit.