Samoživitelé

Podporujeme rodiče samoživitele, kteří jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva. Samoživitele velmi negativně poznamenala současná koronavirová krize. Rodič samoživitel, který sám pečuje o nezaopatřené dítě (děti), anebo dokonce samoživitel ze sendvičové generace pečující nejen o nezletilé členy rodiny, ale i o rodiče v důchodovém věku, potřebuje zvýšenou pomoc.

Pomáháme rodičům samoživitelům
v těžké životní situaci

Společně se zaměstnanci Skupiny KB

Grantová výzva na podporu samoživitelů

Oslovili jsme první grantovou výzvou roku 2021 právě samoživitele, kterým bychom rádi společně se zaměstnanci Skupiny KB podali pomocnou ruku a pomohli jejich nepříznivou situaci zklidnit a pokud to bude možné i trvale a udržitelně zlepšit. Nová dlouhodobá podpora volně navazuje na Mimořádný grant II, který Nadace realizovala v roce 2020. Rodiny samoživitelů a jejich konkrétní potřeby podporují „crowdfundingově“ přímo zaměstnanci Skupiny KB.

 

Konkrétní pomoc

Prostřednictvím neziskových organizací bude finanční pomoc samoživitelů směřována například na zajištění základních potravin, vitamínů, léků, nákup „bílého“ zboží k uskladnění potravin, úhradu nájemného, úhradu záloh na bydlení v azylovém domě, kauce na bydlení, udržení či zlepšení příjmu rodiče (např. zvýšení kvalifikace), zajištění hlídání dětí (za účelem vylepšení příjmu samoživitele), úhradu a využití odlehčovacích služeb (respitní péče), kroužků pro děti, nákup oblečení pro děti, nezbytné pomůcky pro zajištění vzdělávání dětí, ale také psychoterapie pro děti v případě nějakého traumatu či zajištění jiné odborné pomoci atp.