Udržitelná budoucnost

Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů. Podílíme se na minimalizaci negativních dopadů na společnost i životní prostředí.

V rámci nově schválené strategie
jsme se v roce 2021 zavázali

věnovat 30 % svých příspěvků na podporu projektů spadajících do nového pilíře podpory udržitelná budoucnost

Podporované oblasti

Podporou projektů máme za cíl omezit produkci CO2, neudržitelné lineární hospodaření či tvorbu odpadů. Podporujeme oběhové hospodaření, životní styl v souladu s přírodou, aktivní snižování odpadů a recyklaci. Jednáme ve smyslu udržitelné budoucnosti a podporujeme biologickou rozmanitost.

Nové projekty v roce 2021

Mezi projekty Nadace nově od roku 2021 zařadila podporu iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – dobrovolnické úklidové akce, probíhající po celé České republice.

Podporujeme snahu zvýšit osvětu související s tématem cirkulárních zakázek jako klíčového pilíře pro implementaci cirkulární ekonomiky v praxi. V roce 2021 jsme podpořili projekt „Cirkulární zadávání – cirkularita v zakázkách a v nákupech“ organizace Institut Cirkulární Ekonomiky z.ú.