Udržitelná budoucnost

Podporujeme šetrné a spravedlivé nakládání s přírodními zdroji a respektujeme vzájemné propojení sociálních a environmentálních principů. Podílíme se na minimalizaci negativních dopadů na společnost i životní prostředí. 

V roce 2021 jsme podpořili projekty
z oblasti udržitelné budoucnosti v celkové částce

4 333 440 Kč

Podpora v roce 2021

Máme snahu zvýšit osvětu související s tématem cirkulárních zakázek, proto jsme v roce 2021 podpořili projekt „Cirkulární zadávání – cirkularita v zakázkách a v nákupech“ organizace Institut cirkulární ekonomiky, z.ú., které jsme darovali 400 257 Kč. Více informací zde.

 

Mezi projekty v roce 2021 jsme zařadili podporu iniciativy „Ukliďme Česko“ – dobrovolnické úklidové akce probíhající po celé České republice. Spolek Ukliďme Česko jsme podpořili částkou 500 tisíc Kč. Do projektu se každoročně aktivně zapojují stovky dobrovolníků-zaměstnanců Skupiny KB po celé České republice.

V rámci grantové výzvy na téma udržitelný textil jsme vybrali čtyři neziskové organizace, jejichž roční projekty se zaměřily na snižování textilního odpadu a recyklaci oděvů nebo vzdělávání v této oblasti, a rozdělili mezi ně částku 758 733 Kč.

Dále jsme v roce 2021 v této oblasti financovali péči o včely na budově Komerční banky, rozšířili ve spolupráci se Zoo Ostrava botanický park o vzrostlé stromy a podpořili opravu voliéry orla mořského. Věnovali jsme Zoo Praha prostředky na projekt mobilní aplikace pro návštěvníky. Obnovili jsme alej ovocných stromů okolo historické krteňské cesty nedaleko centrály Komerční banky ve Stodůlkách. Věříme, že cesta k udržitelnosti vede i přes poznání a vzdělání, proto jsme podpořili organizaci Vzdělávání pro budoucnost, z.s.