Pro firmy, které chtějí darovat

Jste firma, chcete pomáhat
potřebným a nevíte jak na to?

Pomáhejte společně s námi!

VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

  • Minimální náročnost na lidské zdroje

  • Daňový benefit

  • PR příležitost a garantované zviditelnění vaší obchodní značky

  • Zajištěný právní rámec

  • Předvýběr a monitoring zajištěný zkušenou a respektovanou nadací

  • CSR aktivita

JAK NA TO?

Darujte nadaci 50-150 tis. Kč na základě darovací smlouvy a my dar navýšíme o 25% ze svých prostředků

Najdeme vhodné projekty, ale finální výběr konkrétního projektu bude na vás

Společně osobně předáme finanční podporu

Smlouvu uzavře podpořená organizace s nadací, které zodpovídá za kontrolu využití nadačního příspěvku

O průběhu realizace vás budeme informovat

Podívejte se na naši práci

OBLASTI PODPORY

Nadací Jistota vymezené oblasti podpory

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Přehled financovaných dlouhodobých projektů

BENEFIČNÍ AKCE

Přehled benefičních akcí podporovaných Nadací Jistota

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží ke snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud jste potvrzení o daru neobdrželi, kontaktujte nás.