Soukromý dárce

Finanční příspěvek

Příspěvkem Nadaci Jistota vyjadřujete souhlas se zveřejněním Vašeho jména v seznamu dárců ve Výroční zprávě Nadace.

Podívejte se na naši práci

OBLASTI PODPORY

Nadací Jistota vymezené oblasti podpory

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018

BENEFIČNÍ AKCE

Přehled benefičních akcí podporovaných Nadací Jistota

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud jste potvrzení o daru neobdrželi, kontaktujte nás.