Soukromý dárce

Finanční příspěvek

Příspěvkem Nadaci Jistota vyjadřujete souhlas se zveřejněním Vašeho jména v seznamu dárců ve Výroční zprávě Nadace.

Podívejte se na naši práci

OBLASTI PODPORY

Nadací Jistota vymezené oblasti podpory

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Přehled financovaných dlouhodobých projektů

BENEFIČNÍ AKCE

Přehled benefičních akcí podporovaných Nadací Jistota

Potvrzení o daru

Potvrzení o daru slouží k snížení základu daně. Rozesíláme ho všem našim dárcům na přelomu ledna a února následujícího roku.

Podmínky pro fyzické osoby/zaměstnance (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Pokud jste potvrzení o daru neobdrželi, kontaktujte nás.