Benefiční akce

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílejí ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru, nebo zapojením se do některé z benefičních akcí.

Charitativní golfový turnaj

Čistý zisk sedmého ročníku charitativního golfového turnaje Nadace byl 179 375 korun. Celá částka putovala na financování dlouhodobého projektu s Borůvkou Praha o.p.s. Golfového turnaje v rezortu Loreta Golf Club Pyšely se zúčastnilo celkem 32 zaměstnanců Skupiny KB a 13 obchodních partnerů Komerční banky. Úspěch charitativního turnaje dokázal, že golf a charita patří k sobě. O turnaj je stále větší zájem a řada účastníků se na turnaj vrací, i když je účast spojena s vyšším příspěvkem na startovné, ze kterého Nadace pokrývá vybrané projekty v oblastech, kterým se financí dlouhodobě nedostává.

Fotky a kalendáře

I v roce 2018 proběhl prodej nadačních kalendářů s motivy fotografií zaměstnanců Skupiny KB. Samotné fotografie si posléze mezi sebou zaměstnanci vydražili v tradiční vánoční aukci. Z těchto aktivit dostala nadace 61 591 Kč, které byly použity na podporu dlouhodobých projektů Nadace.

Týden s nadací

V roce 2018 jsme pořádali již třetí Týden s Nadací - týden, ve kterém se mohou zaměstnanci banky intenzivněji zapojit do nadační podpory, dozvědět se více o nadaci a zároveň se zúčastnit vzdělávacích seminářů či sportovních akcí. Tentokrát jsme seminář na téma domácí hospicové péče. Proběhla sbírka oblečení, Papučový den a florbalový turnaj, který Nadaci vynesl téměř 27 022 Kč i oblíbená Snídaně pro Nadaci. Snídaně byla obzvláště velkolepá, proběhla v mnoha regionech a vynesla neuvěřitelných 161 588 Kč. Celkem jsme během roku vybrali na Snídaních pro Nadaci 219 286 Kč.