Benefiční akce

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílejí ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru, nebo zapojením se do některé z benefičních akcí.

Rok 2020 byl po všech stránkách výjimečný. Díky vstřícnosti zaměstnanců a jejich pomoci bylo možné i v komplikované době uskutečnit řadu benefičních aktivit, které se vždy setkaly s pozitivním ohlasem a velkým zájmem.

Týden s Nadací

S ohledem na epidemiologickou situaci byl tradiční Týden s Nadací pro zaměstnance zrušen a s ním i doprovodné aktivity jako snídaně pro Nadaci či každoroční sportovní turnaj. Nechtěli jsme zaměstnance připravit o radost a dobrý pocit z pomoci, proto jsme vybrali náhradní bezpečné a bezkontaktní aktivity.

Aktivity KB na podporu Nadace

Zaměstnanci například podpořili Nadaci individuální dojížďkou do práce na kole v rámci květnové výzvy, ujeli 36 113 kilometrů a stejná suma v korunách byla předána Nadaci na financování dlouhodobých projektů. Celkem 49 083 Kč putovalo Nadaci z prodeje bavlněných roušek s jejím logem. Mnoho zaměstnanců se zapojilo do vánoční aukce – nejenže položky do aukce vlastnoručně vyrobili, ale poté i vydražili za 28 477 Kč. Konec roku se nesl v duchu prodeje vánočních poukazů s názvem „Úsměv dítěte“, výtěžek 32 400 Kč z jejich prodeje podpořil Dětské krizové centrum a Dům tří přání. Jedinou prezenční aktivitou na podporu Nadace se v roce 2020 stal golfový turnaj, který se tradičně konal v rezortu Loreta Golf Club Pyšely. Výtěžek 303 076 Kč z golfového turnaje byl věnován na podporu Dětského krizového centra