Benefiční akce

Významnou podporu získává Nadace od zaměstnanců Skupiny KB. Ti se na činnostech Nadace podílí ať už formou pravidelného příspěvku, jednorázového daru nebo zapojením se do některé z benefičních akcí. V uplynulém roce tak zaměstnanci Nadaci přispívali například formou organizovaných benefičních snídaní, vánoční aukcí fotografií nebo účastí na golfovém turnaji. Nezřídka se zaměstnanci banky do činnosti Nadace zapojují také nefinanční podporou. Všem dárcům tímto děkujeme.

Charitativní golfový turnaj

Čistý zisk sedmého ročníku charitativního golfového turnaje Nadace byl 179 375 korun. Celá částka putovala na financování dlouhodobého projektu s Borůvkou Praha o.p.s. Golfového turnaje v rezortu Loreta Golf Club Pyšely se zúčastnilo celkem 32 zaměstnanců Skupiny KB a 13 obchodních partnerů Komerční banky. Úspěch charitativního turnaje dokázal, že golf a charita patří k sobě. O turnaj je stále větší zájem a řada účastníků se na turnaj vrací, i když je účast spojena s vyšším příspěvkem na startovné, ze kterého Nadace pokrývá vybrané projekty v oblastech, kterým se financí dlouhodobě nedostává.

Fotky a kalendáře

I v roce 2018 proběhl prodej nadačních kalendářů s motivy fotografií zaměstnanců Skupiny KB. Samotné fotografie si posléze mezi sebou zaměstnanci vydražili v tradiční vánoční aukci. Z těchto aktivit dostala nadace 61 591 Kč, které byly použity na podporu dlouhodobých projektů Nadace.

Týden s nadací

V roce 2018 jsme pořádali již třetí Týden s Nadací - týden, ve kterém se mohou zaměstnanci banky intenzivněji zapojit do nadační podpory, dozvědět se více o nadaci a zároveň se zúčastnit vzdělávacích seminářů či sportovních akcí. Tentokrát jsme seminář na téma domácí hospicové péče. Proběhla sbírka oblečení, Papučový den a florbalový turnaj, který Nadaci vynesl téměř 27 022 Kč i oblíbená Snídaně pro Nadaci. Snídaně byla obzvláště velkolepá, proběhla v mnoha regionech a vynesla neuvěřitelných 161 588 Kč. Celkem jsme během roku vybrali na Snídaních pro Nadaci 219 286 Kč.