Dlouhodobé projekty

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2020.

Celkem bylo vynaloženo
na dlouhodobé projekty 
v roce 2020

3 670 044 Kč

BABYBOX pro odložené děti – Statim, z.ú.: obnova zastaralých babyboxů (Mělník, Hradec Králové, Nymburk
Borůvka Praha o.p.s.: zaměstnávání lidí s tělesným postižením
 Národní ústav pro autismus, z.s.: vytvoření AutismPortu – virtuálního systému včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem
Dům tří přání, z.ú.: dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní onemocnění
Dětské krizové centrum, z.ú.: Když je lásky míň než málo – komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané a jejich rodiny
Letní dům, z.ú., Salesiánský klub mládeže, z.s., Centrum Don Bosco, Ekoinkubátor, z.ú., Yourchance o.p.s.: doprovázení dětí z dětských domovů 2019–2021
Cesta domů, z.ú.: stabilizace sesterského týmu a rozvoj a nastavení systému vícerychlostní péče
Cesta domů, z.ú.: veřejná poradna pro pozůstalé
Centrum paliativní péče, z.ú.: systémové hodnocení kvality paliativní péče
Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.: rozvoj dětské paliativní péče v ČR