Podpora lidí se sociálním hendikepem

Celkem jsme v roce 2018
poskytli na oblast lidí
se sociálním hendikepem částku:

3 299 820 Kč

Doprovázíme na cestě k samostatnosti

Nadace v roce 2018 přispěla také na projekty zaměřené na problémy sociálního charakteru. Výzva Otevřeného fondu byla zaměřena na prevenci sociálního hendikepu u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Přispívali jsme především na pokrytí mzdových nákladů v organizacích zaměřených na pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím. Podpořeno bylo například Dětské krizové centrum či Centrum Locika. V roce 2018 jsme podpořili 19 organizací, 5 z nich bylo podpořeno v rámci Otevřeného Fondu, 9 z Fondu Jistota a 5 v rámci Srdeční záležitosti.

Pomáháme rodinám v krizi

Nadace v roce 2018 podpořila víceletý projekt organizace Dům Tří Přání, který je zacílen na pomoc dětem ohrožených duševním onemocněním rodičů. Finanční prostředky byly použity na rozšíření a specializaci centra, jehož vznik a provoz Nadace KB Jistota podporovala již v letech 2015 - 2018. Nadace se zavázala organizaci podporovat i v období let 2018 - 2021, celkovou částkou přesahující 1,2 mil. korun. V roce 2018 bylo z této částky vyčerpáno 200 000 Kč. Celková podpora Domu tří přání v roce 2018 činila 590 000 Kč.

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů

Nadace pokračovala v podpoře programu Doprovázení, který navazuje na Nadací financovaný výzkum z roku 2015, který odhalil klíčové problémy dětí z dětských domovů při jejich přechodu do samostatného života. V roce 2018 končila dvouletá podpora organizacím Slezská diakonie, Letní dům z.ú., Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco a Yourchance, o.p.s. Organizacím Yourchance, o.p.s. a Salesiánský klub mládeže Centrum Don Bosco byl opětovně podpořen dlouhodobý projekt. Nadace se zavázala, že oběma poskytne 600 000 Kč na období let 2018-2021. Celkem bylo na tyto projekty v roce 2018 rozděleno 1 200 000 Kč.

Centrum Don Bosco pomáhá mladým lidem z dětských domovů úspěšně absolvovat osamostatnění se a začlenění do samostatného života