Podpora zaměstnanců Skupiny KB

Nadace Jistota přispěla v roce 2017
zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ocitli
v náročné životní situaci, částkou:

364 833 Kč