Raná péče

Celkem bylo na projekty
Rané péče v roce 2018
rozděleno:

2 247 380 Kč

Dáváme nejmenším dětem naději na hodnotný život

Prvním pilířem podpory Nadace je raná péče a péče o předškolní děti. Podporujeme projekty na pomoc dětem, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního a sociálního stavu. Pomáháme s diagnostikou, nákupem zdravotních přístrojů a terapeutického vybavení i pokrýváním mzdových nákladů pracovníků v přímé péči. V roce 2018 jsme podpořili 13 organizací, 6 z nich bylo podpořeno v rámci Otevřeného Fondu, 4 z Fondu Jistota a 3 v rámci Srdeční záležitosti.

Canisterapie probíhající ve školičkách Občanského sdružení Smíšek

Podílíme se na provozu centra pro ranou diagnostiku autismu

V roce 2018 Nadace podpořila víceletý projekt organizace Národní ústav pro autismus - NAUTIS. „AutismPort - unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem“, jehož cílem je, aby každá rodina po vyslovení podezření, případně stanovení diagnózy poruchy autistického spektra (PAS), měla možnost dostat relevantní informace o postupech, možnostech a perspektivách svého dítěte. Nadace se zavázala poskytovat tříletou podporu projektu v období 2018-2020 v celkové částce přesahující 1 200 000 Kč. V roce 2018 bylo na projekt uvolněno 400 000 Kč.

Pomáháme odloženým dětem na cestě k novým rodinám

Nadace ve své minulosti pomohla otevřít již 20 babyboxů po celé České republice. Kromě pravidelných prohlídek a oprav babyboxů v současnosti Nadace financuje také výměny zastaralých babyboxů za jejich verze s modernější technologií. V roce 2018 přispěla Nadace Spolku Babybox pro odložené děti – Statim částkou přesahující 750 000 Kč.

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018

Obnovy zastaralých babyboxů - Jihlava, Písek, Strakonice  (750 000 Kč)

  • Centrum Horizont na pomoc dětem a rodinám v krizi (390 000 Kč)
  • Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní onemocnění (200 000 Kč)

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)

  • Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
  • Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)

Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)

  • Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)
  • Doprovázení mladých lidí z dětských domovů (200 000 Kč)