Dlouhodobé projekty

Přehled dlouhodobých projektů financovaných v roce 2018

BABYBOX pro odložené děti - Statim, z.ú.: obnovy zastaralých babyboxů - Jihlava, Písek, Strakonice 750 000 Kč
Dům Tří Přání z.ú.: Centrum Horizont na pomoc dětem a rodinám v krizi 390 000 Kč
 Dům Tří Přání z.ú.: Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní onemocnění 200 000 Kč
Letní dům, z.ú.: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Slezská diakonie: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Yourchance, o.p.s: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Salesiánský klub mládeže, Centrum Don Bosco: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Yourchance, o.p.s: Doprovázení mladých lidí z dětských domovů 200 000 Kč
Cesta domů, z.ú.: Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti hospicové péče 200 000 Kč
Dětské krizové centrum, z.ú.: Pomoc předškolním dětem i starším dětem a dospívajícím  241 800 Kč
Národní ústav pro autismus, z.ú: AutismPort - unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem  400 000 Kč
Borůvka Praha o.p.s: Prevencí sociálního hendikepu u zdravotně postižených s důrazem na jejich zapojení do pracovního procesu 360 000 Kč
 Česká lékařská společnost Jana Evangelisty, z.s. Purkyně (Česká společnost paliativní medicíny): Rozvoj dětské paliativní medicíny 380 000 Kč